Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla Elektrownia Północ to jeden z kluczowych etapów realizacji inwestycji polegającej na budowie dwóch bloków energetycznych o łącznej mocy 2 tys. MW.

Podstawą wydania tego dokumentu był pozytywny wynik raportu o oddziaływaniu elektrowni na środowisko oraz obszary Natura 2000. Według przedstawicieli spółki obiekt, który powstanie nie będzie zatruwał środowiska, gdyż został zaprojektowany jako tzw. „CCS ready”. - Oznacza to, że już na tym etapie zarezerwowaliśmy odpowiednie miejsce oraz zapewniamy określone gabaryty instalacji tak, by w przyszłości umożliwić dobudowanie instalacji do wychwytywania i transportu CO2 w celu jego składowania - mówi dr inż. Karol Pawlak, dyrektor zarządzający Elektrowni Północ.

Spółka równolegle prowadzi pozostałe działania wynikające z harmonogramu projektu. 17 sierpnia przedstawiciele inwestora złożyli do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o udzielenie promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej na okres 50 lat. Kolejnym etapem inwestycji było rozpoczęcie rozmów ze spółką PSE Operator, zmierzających do podpisania umowy przyłączającej Elektrownię Północ do krajowej sieci energetycznej.

Zarząd spółki rozpoczął już procedurę wyboru wykonawcy elektrowni. Do złożenia wstępnych ofert zaproszono czołowych wykonawców oraz producentów technologii. Jednocześnie trwają rozmowy z największymi instytucjami i bankami europejskimi, dotyczące dalszego finansowania inwestycji.

Szacuje się, że przy budowie bloków energetycznych zatrudnienie znajdzie nawet 3 tys. osób, a do jej stałej obsługi w trybie trzyzmianowym potrzebnych będzie około 1 tys. osób. Elektrownia zacznie produkować prąd na przełomie 2016 i 2017 r.