Farma wiatrowa Pągów o mocy 51 MW ma rozpocząć działalność w 2012r. Inwestycja ma pozwolenie na budowę, umowę na przyłączenie do sieci oraz uzgodnione z operatorem sieci warunki techniczne.

Po transakcji z PEP w 2013 roku GDF SUEZ Energia Polska, który jest obecnie jednym z czterech największych producentów tej energii w kraju, będzie właścicielem parków wiatrowych o mocy 300 MW. Tym samym stanie się liderem energetyki odnawialnej w Polsce, mając ponad 15 proc. udziałem w rynku.

Wcześniej GDF Suez i PEP współpracowały przy projekcie farmy Jarogniew-Mołtowo o mocy zainstalowanej 20 MW, której budowa zakończy się w tym roku. Drugi projekt - w Wartkowie - ma być ukończony w 2011 roku. Farma będzie posiadać 30 MW mocy.

Poza tym PEP jest partnerem francuskiej firmy w Polsce również jako dostawca peletu ze słomy, ekologicznego paliwa w formie granulatu dostarczanego do elektrowni w Połańcu.

Obie firmy mają też długoterminową umowę na dostawy peletu do największego na świecie kotła na biomasę roślinną, który jest budowany w Połańcu. By móc zrealizować kontrakt, PEP obecnie inwestuje w instalację produkującą pelet, która powstaje w Zamościu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec.