MEW przeprowadził prywatną emisję 540 tys. akcji serii C po cenie emisyjnej wynoszącej 5 zł. Tym samym pozyskał 2,7 mln zł.

Emisję spółka przeprowadziła na podstawie uchwały podjętej w listopadzie ubiegłego roku przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. W ofercie udział wzięły 33 podmioty, wśród których znalazły się zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Środki pozyskane z emisji MEW przeznaczy na realizację kolejnych projektów, które spółka ma w planach oraz na kontynuację inwestycji w Cieszynie, gdzie już w pierwszym półroczu tego roku ma zostać uruchomiona elektrownia wodna. Rezultaty dotychczasowych działań spółki znacznie przewyższyły prognozy zawarte w opublikowanym przez nią dokumencie informacyjnym. Według wcześniejszych założeń do 2013 r. firma planowała budowę elektrowni wodnych o łącznej mocy 2,9 MW.

Obecnie firma prowadzi siedem projektów, w tym 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim, 0,15 MW w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku.

Zarząd MEW zapowiada, że do 2013 r. uruchomi elektrownie wodne o łącznej mocy 9,33 MW.