Zysk giganta niższy niż rok wcześniej

Polska Grupa Energetyczna podała wstępne niezaudytowane wyniki finansowe za 2010 rok. Zgodnie z przewidywaniami analityków, którzy brali niedawno udział w naszej ankiecie, jej zysk okazał się niższy niż rok wcześniej. Spadła ilość sprzedanej przez PGE energii

Aktualizacja: 28.02.2011 11:05 Publikacja: 28.02.2011 09:38

Zysk giganta niższy niż rok wcześniej

Foto: Bloomberg

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął w 2010 roku ok. 3,01 mld zł w porównaniu z 3,37 mld zł w 2009 roku.

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację po odjęciu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) wyniósł w 2010 r. ok. 6,49 mld złotych w porównaniu z 6,45 mld zł rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT wyniosły ok. 20,14 mld zł (20,09 mld przed rokiem). - Zgodnie z naszymi oczekiwaniami,  po wyeliminowaniu wpływu rekompensat KDT osiągnęliśmy na poziomie skonsolidowanym wyniki niemal identyczne jak przed rokiem - mówi jednak Tomasz Zadroga, prezes PGE. - Pod względem wyników finansowych był to rok stabilizacji, w którym udało nam się przygotować do spodziewanych wzrostów w kolejnych okresach - wyjaśnia.

Jego zdaniem istotne jest to, że  istotnie zwiększyła się proporcja zysku grupy kapitałowej jaki przypisywany jest akcjonariuszom PGE w stosunku do zysku mniejszości. - W roku 2011 dzięki  wykupowi mniejszości zrealizowanemu pod koniec grudnia 2010 roku, udział ten jeszcze wzrośnie, bezpośrednio przekładająca się na znacząco wyższy zysk przypadający na jedną akcję – dodaje Zadroga.

Pełne dane finansowe za 2010 r. PGE poda 21 marca.

Inwestorzy wyprzedają papiery PGE. Mimo rosnącego rynku kurs jej akcji do godziny 11. spadł o ponad 1 proc.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął w 2010 roku ok. 3,01 mld zł w porównaniu z 3,37 mld zł w 2009 roku.

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację po odjęciu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) wyniósł w 2010 r. ok. 6,49 mld złotych w porównaniu z 6,45 mld zł rok wcześniej.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie