Spółka MEW Projekt funkcjonująca w ramach grupy kapitałowej MEW wzbogaciła ofertę o dodatkowe usługi, kierowane do inwestorów różnych branż. Dotyczą one obsługi inwestycji w zakresie oceny ich oddziaływania na środowisko naturalne. Maciej Nadulski, prezes MEW Projekt poinformował, że jest to oczywiste następstwo rozwoju spółki. Wprowadzenie nowej oferty i udostępnienie jej klientom zewnętrznym jest związane z realizacją skomplikowanych procedur środowiskowych dla MEW.

Zakres nowych usług dotyczy m.in. doradztwa w procesie środowiskowym i inwestycyjnym, przygotowywaniem oceny oddziaływania na środowisko, raportów i kart informacyjnych, sporządzaniem ekspertyzy środowiskowej, inwentaryzacji przyrodniczej, a także zagadnień dotyczących europejskiego programu Natura 2000 służącego tworzeniu sieci obszarów chronionych.

Spółka MEW Projekt została powołana w marcu i zajmuje się dostarczaniem kompleksowych prac dotyczących projektowania, konstruowania a także budowy małych elektrowni wodnych. Firma zajmuje się też doradztwem w zakresie produkcji energii wodnej.

Obecnie spółka posiada siedem elektrowni wodnych o mocy: 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim,  0,15 MW  w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski, 2 MW na Dolnym Śląsku.