PGK będzie działać przez trzy lata, począwszy od 2012 r. - Utworzenie PGK jest kolejnym, po wdrożeniu kodeksu grupy i centralnego systemu finansowania, elementem nowoczesnego modelu zarządzania grupą. Przez najbliższe trzy lata spodziewamy się osiągnąć korzyści z wdrożenia tego modelu, które ułatwią i usprawnią działalność grupy – skomentował Krzysztof Zawadzki, wiceprezes Tauronu.

Tauron dzięki utworzeniu PGK nie będzie musiał obawiać się o to, czy ustalane między spółkami ze swojej grupy ceny są na pewno rynkowe. W przeciwnym razie mogły być one zakwestionowane przez urząd skarbowy.

Kolejne korzyści to: możliwość występowania jako Podatkowa Grupa Kapitałowa z wnioskami o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz przyspieszenie rozliczania ewentualnych strat podatkowych występujących w spółkach wchodzących w skład PGK (kompensata straty podatkowej jednej ze spółek może nastąpić poprzez dochód podatkowy innej w ciągu tego samego roku podatkowego).