Miejska spółka ProNatura rozstrzygnęła dziś przetarg na wykonawcę odpowiedzialnego za projekt i budowę spalarni odpadów w Bydgoszczy. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 528 288 942,05 zł brutto. Złożyło ją konsorcjum firm Astaldi S.p.A. i TM.E.  Termomeccanica Ecologia. - Pierwotnie Spółka planowała przeznaczyd na realizację inwestycji 504 mln zł brutto. Zamawiający ma jednak możliwośd zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty – wyjaśnia Marcin Janczylik, rzecznik ProNatury.

Cztery złożone w postępowaniu przetargowym oferty oceniono według następujących kryteriów: cena, koszty eksploatacyjne i parametry gwarantowane instalacji. Wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny za projekt i budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunlanych, kompostowni na odpady biodegradowalne, stacji przeładunkowej w Toruniu i uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie prac budowlanych.

Rocznie spalarnia spalać będzie około 180 tysięcy ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia oraz 16 okolicznych gmin.  – Spalarnia jest jednym z elementów nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, który rozwiąże problem składowania. Śmieci nadal będą sortowane i poddawane odzyskowi. – zapewnia Janczylik.

Spółka przeprowadzi szeroką kampanię edukacyjną o recyklingu.mak