Dzięki stale ogrzewanej murawie boiska stadion będzie obiektem całorocznym. Modernizowany obiekt ma zostać otwarty w połowie 2013 r.

Zamówiona moc cieplna została ustalona na poziomie 4,7 MW. Inwestycja obejmuje dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody, a także wentylację i ciepło do podgrzania murawy boiska. W ramach umowy Tauron Ciepło dostarczy także ogrzewanie i ciepłą wodę do zlokalizowanego obok stadionu obiektu administracyjno-hotelowego. Dostawa ciepła do budynku rozpocznie się grudniu 2012 r.

Tauron Ciepło wykona projekty techniczne, a następnie wybuduje sieć ciepłowniczą, przyłącze do obiektów stadionu oraz stację wymienników ciepła. Po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączeniowej spółka zawrze z Urzędem Marszałkowskim umowę sprzedaży ciepła na okres nie krótszy niż 10 lat.

Stadion Śląski, zwany również „Kotłem Czarownic", to jeden z najsłynniejszych obiektów sportowych w Polsce. Położony na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie obiekt został otwarty 22 lipca 1956 r. Obecnie trwają na nim prace modernizacyjne. Po ich ukończeniu stadion będzie mógł pomieścić ponad 55 tys. widzów. Będzie również dysponował 20 lożami VIP (sky-boksy) dla 360 osób, 1711 miejscami biznesowymi oraz 585 miejscami dla mediów.

Zgodnie z planami, na Stadionie Śląskim po zakończeniu modernizacji obiektu, odbywać się będą mecze piłki nożnej, międzynarodowe zawody lekkoatletyczne oraz wielkie wydarzenia muzyczne.