Z raportu opracowanego przez Carbon Trust, niezależną instytucją powołaną przez rząd brytyjski w 2001 r. w odpowiedzi na wyzwania wynikające ze zmian klimatu, wynika, że największy potencjał w zakresie wykorzystania fal morskich do wytwarzania energii elektrycznej drzemie w wodach Oceanu Atlantyckiego wokół wybrzeża Kornwalii oraz zachodnich wybrzeży Szkocji. Na tym ostatnim akwenie wysokość fal morskich dochodzi nawet do 29 metrów.

Carbon Trust prowadziła badania na terenie brytyjskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Jej zdaniem, "farmy" wodne zlokalizowane w pasie Atlantyku o długości 1000 km są w stanie wygenerować ok. 11 proc. obecnego brytyjskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. Teoretycznie z ich zasobów mogłoby powstać nawet 18 GW, ale autorzy raportu – uwzględniając zarówno aspekty praktyczne przedsięwzięcia, jak i jego koszty – oceniają, że bardziej realistyczna jest liczba 10 GW.

- Potencjał jest wielki. Wielka Brytania stała się światowym poligonem doświadczalnym w zakresie wytwarzania energii z fal i prądów morskich – powiedział w rozmowie z "The Guardian" Stephen Wyatt, jeden z autorów raportu. – Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że globalny rynek energii wytwarzanej za pomocą wód morskich do 2050 r. sięgnie nawet 200 GW. Jeśli Wielkiej Brytanii udałoby się zdobyć w nim ok. 15 proc. udziałów, to oznaczałoby zyski dla brytyjskiej gospodarki na poziomie 4 mld funtów – dodał Wyatt.

Technologia produkcji prądu z pływów i fal morskich znajduje się wciąż jednak w początkowym stadium rozwoju. Brak m.in. rozstrzygnięć konkretnych kwestii technicznych, takich jak korozja urządzeń zanurzonych w wodzie, ich zabezpieczenie przed osadami czy trudność z obsługą serwisową. Pojawiają się również pytania o ochronę środowiska – jak urządzenia energetyczne wpłyną na podwodny ekosystem i czy nie będą zmieniały kierunku prądów morskich.

I oczywiście rzecz najistotniejsza, czyli cena. Jak oceniają autorzy raportu, koszt 1 kWh energii pochodzącej z fal morskich wynosiłby 20-25,3 pensa, Dla porównania, koszt 1 kWH energii wytworzonej z gazu to 5,5-11 pensów, a z lądowej farmy wiatrowej 8 – 11 pensów.