W skład konsorcjum weszli: ING Bank Śląski SA, ING Bank NV oddział w Londynie, ING Securities SA (lider konsorcjum), UniCredit CAIB Poland SA, Bank Pekao SA, UniCredit Bank AG, BRE Bank SA, Dom Inwestycyjny BRE Banku SA (krajowi członkowie konsorcjum) oraz UniCredit CAIB Poland SA, Bank Pekao SA, UniCredit Bank AG, Bank Zachodni WBK SA, Dom Maklerski BZ WBK SA, Banco Santander SA i Goldman Sachs International (zagraniczni członkowie konsorcjum).

Wybrane banki przygotują w tym roku strategię pozyskania finansowania niezbędnego do realizacji programu inwestycyjnego zgodnie ze strategią rozwoju grupy. Następnie, w oparciu o rekomendacje wynikające z tej strategii, spółka we współpracy z bankami tworzącymi konsorcjum będzie pozyskiwać w latach 2012-2015 finansowanie z rynków krajowych i zagranicznych.

- Źródło finansowania, które aktualnie wydaje się najbardziej prawdopodobne do wykorzystania, to emisja obligacji kierowanych do krajowych inwestorów finansowych, a następnie emisja euroobligacji. Jednak o tym, jaki rodzaj finansowania wykorzystamy, oraz w jakim momencie, zdecyduje opracowana strategia – powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Tauron Polska Energia. – Będziemy przygotowywać się równolegle do wykorzystania różnych form finansowania, tak aby optymalnie wykorzystać zmieniające się warunki rynkowe – dodał.

Do złożenia ofert zaproszono 19 instytucji finansowych, które mogły występować indywidualnie lub wspólnie z podmiotami ze swojej grupy kapitałowej.