Gaz-System oraz Ontrans – VNG Gastransport, operatorzy gazociągów przesyłowych odpowiednio Polski i Niemiec, chcą zaoferować firmom kompleksową usługę transportu gazu kupionego za Odrą do wskazanego miejsca w naszym kraju. Dzięki temu każdy zainteresowany będzie mógł kupić surowiec bezpośrednio u naszych zachodnich sąsiadów i sprowadzić go do Polski bez potrzeby zawierania odrębnych umów z oboma operatorami.

Gaz-System i Ontrans wspólną usługę przesyłu chcą zaoferować, wykorzystując do tego celu gazociąg międzysystemowy w Lasowie. Swoje przepustowości wystawią na przetargu w czerwcu 2013 r. W ramach pilotażowej oferty przesył będzie realizowany w okresie od stycznia do września 2014 r. Łączny wolumen gazu, jaki będą mogły w tym czasie przesłać firmy, na razie jest niewielki, bo wynosi

11 mln m sześc. Tymczasem roczne zdolności przesyłowe gazociągu w Lasowie wynoszą 1,5 mld m sześc. Jak zapowiada Gaz-System, docelowo będą jednak w całości objęte kompleksową usługą.

W przyszłości wspólne usługi przesyłowe mają być świadczone również z operatorem czeskim na gazociągu w Cieszynie. Poprzez to przejęcie można sprowadzać do Polski 0,5 mld m sześc. gazu rocznie. Nową ofertą wstępnie zainteresowanie wyraziło 16 firm, w tym zakłady chemiczne i spółki handlujące gazem.

Nowa usługa umożliwi dużym krajowym odbiorcom gazu bezpośrednie kupowanie surowca w innym miejscu niż w Polsce. Dzięki temu firmy będą mogły zdecydować, czy bardziej opłaci się nabyć błękitne paliwo w kraju, czy np. na którejś z zagranicznych giełd.