?Spółka złożyła prospekt emisyjny do zatwierdzenia przez Litewski Bank Centralny. W ciągu najbliższych dni, po spełnieniu wszystkich wymogów prawnych, prospekt zostanie opublikowany.

Działalność INTER RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.

- Przez 10 lat działalności zbudowaliśmy silną pozycję na zmieniającym się litewskim rynku energetycznym oraz rozszerzyliśmy naszą działalność na inne republiki bałtyckie. Debiut na GPW jest spójny z naszą strategią, której głównym założeniem jest bycie liderem na rynku energetycznym w regionie. Bycie spółką publiczną pomoże nam także pozyskać nowych akcjonariuszy, zwiększyć przejrzystość funkcjonowania oraz zapewnić najwyższe standardy ładu korporacyjnego - mówi Jonas Garbaravičius, Członek Rady Nadzorczej INTER RAO Lietuva.

Oferta publiczna INTER RAO Lietuva zostanie przeprowadzona na Litwie i w Polsce, a debiut planowany jest na GPW, wiodącej giełdzie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Decydując się na debiut w Warszawie Spółka brała pod uwagę między innymi grono potencjalnych inwestorów, płynność rynku oraz znaczenie giełdy w regionie.

Oferta publiczna oraz wprowadzenie akcji do obrotu na giełdzie w Warszawie uzależnione są od spełnienia wymogów formalnych, w szczególności od zatwierdzenia prospektu przez Litewski Bank Centralny oraz zawiadomienia polskiej Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu prospektu. Firma inwestycyjna Orion Securities jest oferującym i doradza Spółce w kwestiach finansowych, a Baker & McKenzie i LAWIN są doradcami prawnymi.