Celem działalności tzw. market makera jest utrzymanie płynności obrotu w taki sposób, by możliwie duża liczba transakcji dochodziła do skutku. Efektem takiego działania jest zwiększenie płynności na Giełdzie, przez co podmioty uczestniczące w handlu paliwem mają możliwość realizacji swoich zleceń kupna i sprzedaży po cenach rynkowych. Poprzez zwiększenie koncentracji wolumenu na rynku, który jest transparentny i anonimowy, Członkowie TGE mają jednakowy wpływ na wysokość cen gazu, co jest niewątpliwą korzyścią dla uczestników rynku.

- Podpisanie umowy o animację rynku gazu na TGE jest kolejnym krokiem, który zbliża polski rynek tego surowca ku liberalizacji. Obecność animatora, zapewniającego stałe oferty kupna i sprzedaży gazu ziemnego, znacząco wpłynie na wzrost zaufania do rynku i poziom zainteresowania produktami oferowanymi na giełdzie gazu – powiedział Jerzy Kurella, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PGNiG S.A.

- Podejmujemy szereg działań, by powstający na TGE parkiet gazu stawał się dojrzały i funkcjonował na podobnych zasadach jak jego odpowiedniki na innych rynkach. Najważniejszym elementem procesu liberalizacji i powstania referencyjnej ceny jest zwiększanie płynności i przejrzystości. Obecność animatora na pewno się do tego przyczyni – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Zgodnie z postanowieniami tzw. małego trójpaku, od 1 listopada br. istnieje możliwość bezpośredniego udziału zainteresowanych przedsiębiorstw w giełdowym rynku gazu. Do tej pory spółki obrotu i odbiorcy mogli działać jedynie za pośrednictwem domów maklerskich. W ostatnich dniach Towarowa Giełda Energii wprowadziła również możliwość zawierania transakcji na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie instrumentów terminowych na gaz w systemie aukcji.