Wniosek został złożony przez likwidatorów Polskiej Energii - Pierwszej Kompanii Handlowej: Joannę Krukowską-Korombel i Iwonę Kliś.

Przyczyną złożenia wniosku jest zgłoszenie przez kontrahentów spółki potencjalnych wierzytelności przyszłych, których wartość przekracza wartość jej majątku.

Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa zajmowała się handlem energią. Strategia katowickiej grupy energetycznej przewiduje, że w każdym obszarze działalności funkcjonować ma jeden wyspecjalizowany podmiot. W grupie za handel hurtowy energią odpowiada departament obrotu w Tauronie, a sprzedażą detaliczną zajmuje się oddzielna spółka zależna Tauron Sprzedaż.

W lipcu br. Tauron zdecydował o likwidacji spółki. Jak tłumaczy Magdalena Rusinek, rzeczniczka katowickiej grupy decyzja ta wynikała z realizacji działań reorganizacyjnych mających na celu z porządkowanie i upraszczanie struktury.