Ich studium prawno-ekonomiczne poświęcone płynności i transparentności hurtowego rynku energii elektrycznej, uzyskało najwyższe noty w procedurze konkursowej od dziesięciu międzynarodowych ekspertów, wśród których byli zarówno praktycy jak i naukowcy z zakresu regulacji i rynku energii elektrycznej z USA i Europy. W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu nagrody podkreślono, że praca polskich naukowców przedstawia interdyscyplinarne podejście, obejmujące regulację, prawo ochrony konkurencji i ekonomię, uwypuklając kluczową rolę regulatorów sektora paliwowo-energetycznego w zapewnieniu transparentności i konkurencyjności rynków energii, przy ograniczeniu potencjalnych manipulacji rynkowych przez wytwórców zasiedziałych lub posiadających dominującą pozycję na rynku. Pracę Swory i Kamińskiego określono jako zbiór istotnych doświadczeń w zakresie procesu reform mających na celu budowę konkurencyjnego rynku energii.

Podkreślono też wysokie walory praktyczne, dzięki którym istnieje możliwość adaptacji polskich doświadczeń przez regulatorów z innych państw. ERRA Regulatory Research Award jest przyznawana przez organizację regulatorów skupiającą 36 państw z Ameryki, Azji, Afryki i Europy, założoną w 1991 roku na bazie forów organizowanych przez US National Association of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) i US Agency for International Development (USAID). Nagroda ma się przyczyniać do rozwoju badań sektora paliwowo-energetycznego i analiz regulacyjnych oraz do poprawy praktyk regulacyjnych wśród regulatorów energii. Ma też zachęcać, nagradzać i rozwijać wspólne badania wśród nauczycieli akademickich, naukowców i praktykujących regulatorów oraz personel urzędów regulacyjnych, jak również zachęcać do badań interdyscyplinarnych ekspertów w zakresie prawa, finansów, technologii, rachunkowości.