Efektywność energetyczna pod lupą

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” oferują realną szansę na znaczne przyspieszenie podniesienia efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Polsce.

Publikacja: 26.01.2023 21:00

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” to realna szansa na znaczne przyspieszenie poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Polsce.

Zapewnienie właściwej temperatury w naszych domach w trakcie chłodnych okresów roku to jeden z podstawowych czynników poczucia komfortu i odpowiedniej jakości życia. Oczywiście ogrzewanie – bez względu na jego rodzaj – zawsze wiąże się z kosztami. Jednak wysokość tych kosztów jest już bezpośrednio związana zarówno z technologią, z której korzystamy do wytworzenia ciepła, jak i z charakterystyką energetyczną naszego budynku.

Kiedyś kwestia źródeł ciepła i opłat za ogrzewanie nie była powszechnie postrzegana jako kluczowa. Zmieniło się to wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej zarówno efektywności ogrzewania, jak i zrównoważonego korzystania z zasobów planety. Na ograniczenie niepotrzebnych strat energii bardzo mocno postawiła Unia Europejska. Poprawa efektywności energetycznej budynków stała się jednym z filarów Europejskiego Zielonego Ładu.

W ubiegłym roku zupełnie nową sytuację przyniosła rosyjska agresja na Ukrainę. Jej konsekwencją było m.in. trzęsienie ziemi na rynku tradycyjnych surowców energetycznych. Doprowadziło to do znaczącego wzrostu cen nośników energii. Oszczędzanie energii przez gospodarstwa domowe stało się więc nie tylko przejawem odpowiedzialności za planetę i środowisko, ale także koniecznością.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wprowadził na rynek nową odsłonę programu „Czyste Powietrze”. Jest ona dostępna od 3 stycznia. Zaproponowane zmiany w programie mają na celu zachęcenie jeszcze większej liczby właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych do udziału w programie oraz znaczne przyśpieszenie jego realizacji.

W najnowszej wersji programu „Czyste Powietrze” NFOŚiGW jeszcze mocniej zaakcentował rolę poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez termomodernizację. Efektywność energetyczna budynku to stopień jego przygotowania do zapewnienia komfortu użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten obiekt.

Dlatego oprócz dofinansowania wymiany przestarzałego źródła ciepła można skorzystać z bardzo atrakcyjnego pakietu dofinansowania na termomodernizację budynku. Najwyższe dofinansowanie można uzyskać w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Najważniejsze zmiany w programie „Czyste Powietrze” od początku 2023 r. to:

- wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku,

- urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do aktualnych cen materiałów i urządzeń oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięcia,

- podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania,

- przejście na kwoty netto kosztów kwalifikowanych i podniesienie intensywności dofinansowania przedsięwzięcia w związku z finansowaniem programu ze środków europejskich,

- wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie na warunkach programu obowiązujących od 15 maja 2020 r.; jeżeli ktoś uzyskał już dotację z programu, może kolejny raz ubiegać się o dotację np. na termomodernizację,

- możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności mniejszej lub równej 20 mg/m³ w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu,

- od 1 lipca 2023 r. dofinansowanie dla kotłów na biomasę (kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet) będzie dotyczyło wyłącznie kotłów o emisyjności niższej niż 20 mg/m³; zmiana wprowadzona zostaje już obecnie w celu zapewnienia okresu przejściowego,

- umożliwienie udzielania kredytów bankowych i tym samym dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu, na przedsięwzięcia rozpoczęte do sześciu miesięcy przed złożeniem w banku wniosku o dofinansowanie.

Warto przypomnieć, że program „Czyste Powietrze” jest największym projektem proekologicznym w historii Polski i jednocześnie najważniejszym projektem służącym skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018–2029, jego budżet zaś wynosi 103 mld zł.

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” to realna szansa na znaczne przyspieszenie poprawy efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Polsce.

Zapewnienie właściwej temperatury w naszych domach w trakcie chłodnych okresów roku to jeden z podstawowych czynników poczucia komfortu i odpowiedniej jakości życia. Oczywiście ogrzewanie – bez względu na jego rodzaj – zawsze wiąże się z kosztami. Jednak wysokość tych kosztów jest już bezpośrednio związana zarówno z technologią, z której korzystamy do wytworzenia ciepła, jak i z charakterystyką energetyczną naszego budynku.

Pozostało 87% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro