Minister energii zażądał rozszerzenia porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia PKN Orlen, zwołanego na 30 czerwca, o kilka punktów. Jeden z nich dotyczy zmian w radzie nadzorczej. Może to być przyczynek do zmian w zarządzie.

Jego kadencja wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2016 r., czyli już pod koniec czerwca. Może to być doskonała okazja do wyboru nowych członków zarządu, zwłaszcza tej ich części, która pełniła funkcje kierownicze jeszcze za czasów Jacka Krawca, mocno kojarzonego z Donaldem Tuskiem.

Chodzi m.in. o Sławomira Jędrzejczyka, wiceprezesa ds. finansowych, który tę funkcje sprawuje od dziewięciu lat. Niepewny może być los Piotra Chełmińskiego, członka zarządu ds. rozwoju i energetyki, który w ścisłym kierownictwie płockiego koncernu jest od 2012 r. Wreszcie Krystian Pater jest w zarządzie od 2007 r.

Dziś pewny swojego stanowiska może być tylko prezes Wojciech Jasiński, przez lata bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS.