NJGT jest spółką celową, której zadaniem jest wytwarzanie energii elektrycznej z nowego bloku węglowego Jaworzno III 910 MW. Obecnie Tauron posiada 86,3 proc. akcji spółki, a pozostałe 13,7 proc. należy do Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN.Już w sierpniu tego roku, katowicka spółka zdecydowała o rozpoczęciu działań zmierzających do odkupu od Funduszu łącznie 176 000 udziałów. Zamiar ten jest powiązany z przygotowaniem się przez Grupę Tauron do i planowanych zmian strukturalnych w sektorze elektroenergetycznym w Polsce, a więc wydzielenie z grup kapitałowych poszczególnych spółek energetycznych aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej opartych na węglu oraz integrację tych aktywów w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

W marcu 2018 r. Tauron podpisał z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju umowę inwestycyjną określającą warunki zaangażowania w budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. PFR zadeklarował wówczas wsparcie w kwocie do 880 mln zł.