MEW kilka dni temu, poprzez zależny MEW 3, zawarł z firmą Odnawialne Źródła Energii DIM umowę inwestycją dotyczącą budowy małej elektrowni wodnej w Cieszynie. Pierwsza ze spółek zobowiązała się sfinansować cały projekt. W zamian ma docelowo objąć do 75 proc. udziałów w firmie OZE DIM.

Łączne zaangażowanie finansowe MEW 3 wyniesie 4,9 mln zł i będzie obejmowało udzielone pożyczki, koszt zakupu dzierżawionych urządzeń oraz koszt nabycia i objęcia udziałów. Pieniądze w pierwszym etapie będą pochodzić ze środków własnych MEW, a w kolejnych etapach z kredytu inwestycyjnego.

Obecnie OZE DIM posiada wszelkie niezbędne zezwolenia i decyzje konieczne do wybudowania małej elektrowni wodnej oraz korzysta z nieruchomości niezbędnych do wybudowania oraz eksploatacji takiego obiektu. Prace mają ruszyć w ciągu najbliższych dni. MEW właśnie poinformował, że OZE DIM zawarł umowę na wybudowanie elektrowni o wartości 2,1 mln zł brutto. Przewidywany termin oddania jej do użytku to pierwsze półrocze 2011 r.

MEW powstał w lipcu 2009 r. Celem spółki jest inwestowanie w rozwój małych elektrowni wodnych, czyli w obiekty których moc nie przekracza 5 MW. Spółka zakłada jednak, że będzie realizować mniejsze projekty. Celem strategicznym jest budowa obiektów o mocy od 0,1 do 1 MW. Spółka zadebiutowała na NewConnect (małej giełdzie) 18 marca 2010 r. Jej głównymi udziałowcami są Michał Wilkowski i Marcin Markiewicz.