Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Dotychczas z możliwości zmiany sprzedawcy energii skorzystało w Polsce niecałe 10 tys. odbiorców. To mniej niż promil z 16,5 mln klientów korzystających z usług energetyki

Publikacja: 07.04.2011 15:27

Jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Foto: Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek

Niewielu Polaków wie o tym, że warto przyjrzeć się ofertom spółek energetycznych. Można znaleźć sprzedawcę tańszego, oferującego lepszy poziom obsługi, czy dodatkowe usługi, np. zarządzanie rachunkiem podobnie jak w sieciach komórkowych – poprzez logowanie się do internetowego biura obsługi klienta.

Co zrobić, jeżeli zdecydujemy się zmienić dostawcę energii elektrycznej?

Scenariusz Nr 1.:

Zmieniamy sprzedawcę po raz pierwszy.

W takiej sytuacji możliwości są dwie. Odbiorca może sam zająć się wszystkimi formalnościami albo zlecić to nowemu sprzedawcy, do którego chce przejść. Ta druga opcja jest obecnie bardziej powszechna, ponieważ dostawcy energii chcąc przyciągnąć nowych klientów biorą całą „papierkową robotę" na siebie.

Co się wówczas dzieje?

Wystarczy podpisać umowę sprzedaży z nowym dostawcą. Jednocześnie upoważnia się go do reprezentowania nas przed operatorem systemu dystrybucyjnego (spółka odpowiedzialna za obsługę sieci średnich i niskich napięć na naszym terenie) i przed dotychczasowym sprzedawcą. I to on wypowiada dotychczasową umowę, a jeśli to konieczne, zawiera dodatkową o świadczenie usług z operatorem systemu dystrybucyjnego. Na końcu odczytywany jest stan naszego licznika i następuje rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą. Cały proces powinien trwać maksymalnie 30 dni.

Opcja, w której zajmujemy się wszystkimi formalnościami osobiście. Co wtedy?

Musimy zadbać o to, by umowa z nową spółką handlową weszła w życie dokładnie w tym dniu, w którym wygasa umowa z dotychczasowym dostawcą. Jeżeli terminy nie zostaną dopasowane, będziemy mieć kłopot – przerwę w dostawach energii. Ważne jest, aby sprawdzić jaki okres wypowiedzenia zapisano w naszej dotychczasowej umowie.

Nowego sprzedawcę możemy spytać o to, czy da się z nim podpisać tzw. umowę kompleksową. Wówczas w jednym dokumencie wpisane mielibyśmy obie usługi – zarówno samą sprzedaż energii, jak i jej dystrybucję (czyli przesłanie jej po sieciach).

Jeżeli to niemożliwe, to po wypowiedzeniu umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy, odbiorca zawiera z operatorem systemu dystrybucyjnego umowę o świadczenie usług dystrybucji. Istotne jest, że nową umowę o świadczenie usługi dystrybucyjnej odbiorca może zawrzeć na czas nieokreślony. W takim przypadku nie jest konieczne wypowiadanie i ponowne jej zawieranie przy kolejnych zmianach dostawców.

Potem powinniśmy poinformować spółkę dystrybucyjną o zawarciu umowy z nowym sprzedawcą energii. Aby to zrobić, trzeba wypełnić specjalny formularz, dostępny zwykle na stronach internetowych dystrybutorów.

Nowy sprzedawca może od nas wymagać dostosowania licznika do jego potrzeb. Zgodnie z prawem koszty wymiany lub modyfikacji tych urządzeń ponosi ich właściciel – w przypadku gospodarstw domowych właścicielem urządzenia jest spółka dystrybucyjna. Odbiorcy biznesowi muszą wymieniać urządzenia pomiarowe na własny koszt. W ich przypadku taka aparatura jest często o wiele bardziej skomplikowana, niż u odbiorcy prywatnego.

Ostatnim krokiem w ramach zmiany sprzedawcy jest rozliczenie się z dotychczasowym. Sprawdza się stan licznika - nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od zmiany dostawcy. Dystrybutor energii dostarcza dane o poziomie zużycia zarówno do starego, jak i nowego sprzedawcy.

Scenariusz Nr 2:

Zmieniamy sprzedawcę energii po raz kolejny.

Wówczas cała procedura powinna trwać nie dłużej niż 14 dni.

Ponownie formalności może prowadzić osobiście sam odbiorca lub spółka, której wystawi upoważnienie. Trzeba pamiętać o dopasowaniu terminów wypowiedzenia i rozpoczęcia sprzedaży przez nowego dostawcę. Podobnie jak w sytuacji, gdy zmieniamy sprzedawcę po raz pierwszy, konieczny jest odczyt licznika i rozliczenie się ze spółką handlową, z której usług dotychczas korzystaliśmy.

Ze względu na to, że klienci rzadko wiedzą o przysługujących im prawach i możliwościach, Urząd Regulacji Energetyki prowadzi kampanię edukacyjną "Masz prawo".

Więcej informacji na temat możliwości zmiany sprzedawcy energii można znaleźć pod adresem www.maszprawo.ure.gov.pl

Niewielu Polaków wie o tym, że warto przyjrzeć się ofertom spółek energetycznych. Można znaleźć sprzedawcę tańszego, oferującego lepszy poziom obsługi, czy dodatkowe usługi, np. zarządzanie rachunkiem podobnie jak w sieciach komórkowych – poprzez logowanie się do internetowego biura obsługi klienta.

Co zrobić, jeżeli zdecydujemy się zmienić dostawcę energii elektrycznej?

Pozostało 91% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży