Oferta ABM Solid została wybrana w konkursie ofert ogłoszonym przez TAURON Ekoenergię 28 grudnia 2010 r. Firma ta, poprzez nowoutworzone spółki celowe, wybuduje i uruchomi 11 biogazowni na terenie 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego. Projekt współpracy został rozpisany do końca 2015 r.

Każda z instalacji będzie mieć 1-2,5 MW. Pierwsza biogazownia może trafić do Tauron Ekoenergia już w 2012 r. Ponadto ABM Solid, poprzez spółkę zależną, zapewni obsługę procesów technologicznych, konserwację i serwisowanie biogazowni przez 5 lat od momentu sprzedaży poszczególnych instalacji.

Po uruchomieniu biogazowni i rozpoczęciu przez nie działalności związanej z wytwarzaniem biogazu rolniczego oraz energii elektrycznej, ABM Solid sprzeda 100 proc. udziałów w poszczególnych spółkach Tauronowi. Sprzedaż poszczególnych spółek każdorazowo odbędzie się na podstawie odrębnych negocjacji i umów.

- Umowa pozwoli przyspieszyć nasz rozwój w sektorze energetycznym. Kontrakt ten może zapewnić naszej spółce nie tylko znaczące źródło przychodów w nadchodzących latach, ale także pozwoli rozszerzyć nasze kompetencje w obszarze zielonej energii co jest niezwykle ważne w kontekście znaczących inwestycji planowanych w nadchodzących latach – mówi Marek Pawlik, prezes ABM Solid.

- Rozpoczęcie tej współpracy wpisuje się w strategię Tauronu, która zakłada rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej z biogazu. Pozwoli nam to na wzrost mocy wytwórczych w technologiach niskoemisyjnych - dodaje Małgorzata Wójcik-Stasiak, prezes Tauron Ekoenergia.