Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Pawłowi Skowrońskiemu obecnemu wiceprezesowi zarządu PGE. Podjęła również uchwałę o odwołaniu Marka Szostka, Wiceprezesa ds. Handlu – poinformowała spółka w komunikacie.

– Powodem zmian w zarządzie PGE jest decyzja o wycofaniu się z projektu litewskiego – mówi osoba zbliżona do źródeł rządowych.

W ubiegły piątek Grupa poinformowała o zawieszeniu swojego zaangażowania w budowę elektrowni jądrowej w Visaginas koło Ignaliny.  Informacja wywołała zamieszanie w Wilnie i oziębienie w stosunkach polsko – litewskich. Z projektu Ignaliny II może wycofać się teraz Łotwa. Minister spraw zagranicznych Litwy Audronius Azubalis powiedział, że w tej sprawie należy doszukiwać się podłoża politycznego.

Według informacji „Rz", polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, domagał się od PGE uzasadnienia zawieszenia projektu litewskiego. Tomasz Zadroga tłumaczył decyzję względami ekonomicznymi. Grupa chce skupić się na budowie polskiej siłowni jądrowej, przetarg na dostawcę technologii  ma rozpisać do końca tego roku. Oświadczenie PGE wpłynęło jednak na oziębienie napiętych stosunków polsko - litewskich.