Rada Nadzorcza PGE zatwierdziła program poprawy efektywności na lata 2012 – 2016. Składa się on z dwóch elementów: redukcji kosztów oraz zwiększenia przychodów z obecnie prowadzonej działalności, m.in. spalania biomasy. Działania realizowane będą stopniowo, począwszy od tego roku i osiągną pełny efekt w 2016 roku.

Po zakończeniu programu całkowity efekt na skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) Grupy Kapitałowej PGE w porównaniu do roku 2010  wyniesie  1,53 mld zł rocznie.

- Program ma na celu poprawę efektywności działania i zarządzania organizacją. Jego realizacja w głównym stopniu oprze się na działaniach wewnątrz Grupy, ale efekty odczują również klienci, którym będą oferowane konkurencyjne produkty i jeszcze wyższa jakość obsługi – mówi Paweł Skowroński, pełniący obowiązki prezesa zarządu PGE.

Inicjatywy kosztowe zakładają wzrost efektywności struktur organizacyjnych, optymalizację kosztów remontów i utrzymania, zwiększanie efektywności zarządzania zużyciem energii i ograniczanie strat sieciowych oraz centralizację zakupów. Inicjatywy przychodowe to zwiększenie współspalania z biomasy i wzrost efektywności sprzedaży i jakości obsługi klienta.