"Członkowie niezależnego komitetu jednogłośnie zdecydowali, że propozycja opiewająca na 390 pensów za akcję jest zbyt niska", napisała brytyjska firma w komunikacie.

W tym roku akcje International Power podrożały 17 proc. do 403 pensów (wtorkowe zamknięcie), natomiast cena zaproponowana przez Francuzów zapewnia inwestorom zaledwie 1,7 proc. premii wobec kursu zamknięcia z dnia poprzedzającego złożenie oferty.

GDF Suez poinformował, że w obliczu negatywnej decyzji International Power rozważy wszystkie opcje włącznie z wycofaniem swojej propozycji. Brytyjska spółka przypomniała, że zgodnie z umową z 2010 r. o połączeniu aktywów GDF do 3 sierpnia nie może ogłosić wezwania na pozostałe akcje IP bez zgody niezależnych dyrektorów zasiadających radzie nadzorczej.