W ramach ekspansji międzynarodowej (TRIP – Turcja, Rumunia, Indie, Polska), MEW S.A. prowadzi zaawansowane prace związane z realizacją nowych inwestycji na terenie Rumunii. W tym celu została powołana spółka MEW Romania S.A., która funkcjonuje na rynku rumuńskim i jest w 100 proc. kontrolowana przez MEW S.A. Portfel spółki córki jest efektem współpracy MEW S.A., biura projektowego MEW Projekt S.A. oraz inżynierów pracujących na rzecz rumuńskiej firmy Hidroelectrica S.A. – właściciela elektrowni wodnych o łącznej mocy 6,3 GW.

Budowa pierwszej inwestycji (0,45 MW) rusza już w 2013 r.  Koszt przedsięwzięcia to 760 tys. euro, a roczny zysk operacyjny elektrowni powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie 320 tys. euro. W 2014 r. zostaną uruchomione działania związane z budową kolejnej hydroelektrowni (0,50 MW). Inwestycja pochłonie 1,5 mln euro, przy EBITDA na poziomie 642 tys. euro. Realizacja pozostałych projektów o podobnych parametrach finansowych i mocy docelowej 15 MW przewidywana jest na lata 2015-2016.

- Rynek rumuński cechuje ogromny potencjał rozwoju dla energetyki wodnej, który nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Dostrzegamy niszę, którą jako deweloper i operator elektrowni wodnych możemy skutecznie zagospodarować, zwłaszcza że zapotrzebowanie na energię elektryczną jest tam wyjątkowo wysokie. Celem obranej strategii jest intensywny rozwój Grupy Kapitałowej MEW S.A. zarówno na rynku lokalnym, jak również w skali globalnej. Wprowadzenie MEW Romania S.A. na rynek NewConnect stanowi istotny element dynamicznego rozwoju spółki ukierunkowanego na wzrost sprzedaży zielonej energii oraz wzmacnianie wartości spółki – mówi cytowany w komentarzu Marcin Markiewicz, przewodniczący rady nadzorczej MEW S.A.

Spółka zwraca uwagę, że ceny prądu z elektrowni wodnych w Rumunii są 1,5-krotnie wyższe niż w Polsce, a kraj w 30 proc. zasilany jest przez siłownie wodne. Podmioty wytwarzające ekologiczną energię są objęte ustawowym systemem gwarantowania zbytu całej wyprodukowanej energii, a proces inwestycyjny jest znacznie krótszy niż w Polsce. O atrakcyjności inwestycji świadczą również bardzo wysokie stopy zwrotu osiągane w relatywnie krótkim czasie.