Początek zwolnień prezes koncernu Peter Terium zapowiedział na styczeń 2014 roku.

RWE poinformował, iż najwięcej stanowisk zostanie zlikwidowanych w elektrowniach, administracji oraz spółce Innogy, zajmującej się energią odnawialną. Koncern zapowiedział także sprzedaż części udziałów, by zysk w 2014 roku był na poziomi 7,6 -8,1 mld euro, mimo wciąż spadających przychodów. W tym roku koncern prognozuje zysk na poziomie 9 mld euro. Prezes Terium zapowiedział także sprzedaż spółki naftowej Dea.

RWE - zatrudniający ponad 70 tys. osób z rocznymi obrotami na poziome ponad 50 mld euro. Firma ma aż 32 miliardy euro długu. Koncern ucierpiał z powodu spadku cen hurtowych energii w Europie.

Peter Terium już kilka tygodni temu ostrzegał polityków, iż obecna polityka energetyczna polegająca na zamykaniu elektrowni atomowych, może doprowadzić do zapaści na rynku energetycznych oraz do niedoborów energii elektrycznej w Unii Europejskiej.