"Przedsiębiorstwa nieco zweryfikowały swoje oczekiwania. Teraz wnioskowane przez sprzedawców z urzędu zmiany cen energii mieszczą się w przedziale od -2 procent do +2,15 procent. Analizujemy wnioski" - poinformowała Agnieszka Głośniewska.

Rynek cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw jest uwolniony. Ceny na rynku dla indywidualnych odbiorców, czyli gospodarstw domowych podlegają regulacji.

Gospodarstwa domowe zużywają około jednej czwartej całego wolumenu energii elektrycznej sprzedawanego w Polsce.