Kowalczyk jest z wykształcenia energetykiem. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw na kierunku Energetyka Jądrowa, a także Politechnikę Śląską w Gliwicach Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku Inżynierii Środowiska w specjalności Wodociągi i Kanalizacje. Studiował też zarządzanie i marketing w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Od kilku lat jest związany z drugą co do wielkości spółką energetyczną w Polsce. Ostatnio był dyrektorem i prokurentem spółki Tauron Ciepło, Elektrociepłownia Tychy. Wcześniej pracował jako zastępca dyrektora ds. technicznych i prokurent w Tauron Ciepło, a także członkiem zarządu ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej (należącego do grupy Tauron).