Jak informuje spółka w komunikacie, decyzją zarządu GPW w Warszawie z dnia 12 maja bieżącego roku walory spółki Energa - po sesji w dniu 20 czerwca - wejdą w skład indeksu skupiającego 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na głównym rynku giełdy.

- Energajest obecna na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych już pół roku. Szczególnie ważne dla nas jest zaufanie 72 tysięcy  inwestorów, którzy zapisali się na akcje spółki w trakcie jej oferty publicznej. Zakwalifikowanie akcji ENERGA do indeksu WIG30 dowodzi, że pełnimy istotną  rolę zarówno w sektorze energetyki, jak i na polskim rynku kapitałowym. Dla nas to  zobowiązanie do utrzymywania najwyższych standardów w zakresie relacji z inwestorami - mówi Mirosław Bieliński, prezes zarządu spółki Energa.

Energa zadebiutowała na GPW 11 grudnia 2013 roku, a wejście na giełdę poprzedzone było przeprowadzeniem publicznej oferty sprzedaży akcji, której wartość wyniosła 2,4 mld zł.

WIG30 publikowany jest od 23 września 2013 roku i obejmuje 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na głównym rynku GPW. Jest to indeks cenowy, czyli przy obliczaniu jego wartości brane są pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. W skład indeksu WIG30 wchodzi nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu nie może być wyższy niż 10 proc.