MPS International, polski kontraktowy producent kosmetyków, a także opakowań z tworzyw sztucznych i środków czystości, to firma, która od początku swojego istnienia kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju.

– MPS International istnieje na rynku już prawie 30 lat, ale korzenie firmy sięgają 60 lat wstecz, do Szwecji. I to właśnie skandynawskie podejście do rozwoju biznesu, z wielkim poszanowaniem dla środowiska i przyszłych pokoleń, jest wpisane w DNA firmy – zapewnia Wanda Stypułkowska, prezes przedsiębiorstwa, będąca jednocześnie prezesem Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

Infrastruktura przede wszystkim

– Naszą największą dumą w zakresie inwestycji jest własna podoczyszczalnia ścieków – tłumaczy pani prezes. – Zawarte w kosmetykach trudno rozpuszczalne w wodzie komponenty nie trafiają do miejskiej kanalizacji i nie obciążają środowiska.

Ponadto firma stale prowadzi działania zmierzające do efektywnego wykorzystania energii – zarówno cieplnej, jak i elektrycznej. Właśnie dlatego ciepło powstające przy pracy sprężarek wykorzystuje się do ogrzewania wody. Z kolei deszczówka trafia do basenu przeciwpożarowego. Zużycie wody jest też stale optymalizowane poprzez modernizację infrastruktury i instalację dodatkowych urządzeń pomiarowych.

– Wdrożyliśmy też bardzo restrykcyjne zasady segregacji odpadów. Mamy własną sortownię, dzięki której minimalizujemy powstawanie odpadów zmieszanych – tłumaczy Wanda Stypułkowska.

Energia elektryczna jest oszczędzana poprzez wymianę maszyn hydraulicznych na elektryczne, oświetlenia na ledowe, a przede wszystkim przez świadome zarządzanie wykorzystaniem energii w czasie. Dzięki temu od chwili dwukrotnego powiększenia się biznesu nie wzrosło zużycie prądu. Natomiast tylko dzięki wymianie wózków widłowych zmniejszono aż o połowę szkodliwą emisję do atmosfery.

– Trafność naszych inwestycji infrastrukturalnych potwierdza uzyskanie już w 1996 roku certyfikatu ISO 14001 – mówi prezes MPS International. – Oprócz zaangażowania w ochronę środowiska certyfikacja ta potwierdza także naszą dbałość o przestrzeganie prawa.

Produkt spod jednego dachu

MPS International produkuje „pod jednym dachem”, co oznacza, że firma oferuje usługę od projektu wyrobu, poprzez badania, zaprojektowanie opakowania, po produkcję i wdrożenie na rynek. Klient oszczędza na tym czas, ale też radykalnie ograniczony jest wpływ na środowisko, chociażby dlatego, że nie ma konieczności transportowania pustych opakowań do fabryki, która je napełni.

Głównym tworzywem do produkcji opakowań kosmetycznych jest plastik. Wanda Stypułkowska przekonuje, że to rozwiązanie najkorzystniejsze dla środowiska. – Często mylnie postrzegamy inne materiały, np. szkło czy papier, jako bardziej ekologiczne. Badania pokazują, że gdyby opakowania z tworzyw sztucznych zastąpić innymi, ich masa wzrosłaby średnio 3,6 razy, zużycie energii o 220 proc., a emisja gazów cieplarnianych o 270 proc.

Ważne jest, by produkować opakowania jedynie z tworzyw nadających się do recyklingu, i dbać, by wszelkie odpady powstające w procesie przetwórstwa były ponownie wykorzystane. W MPS wykorzystywane jest także tworzywo z odzysku, ale niestety jego dostępność jest bardzo ograniczona, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa.

– Projektując opakowania, zwracamy uwagę na ilość potrzebnego materiału, ale również na kształt pozwalający efektywnie wykorzystać przestrzeń, np. w transporcie – dodaje Wanda Stypułkowska. – Wspieramy też naszych klientów, oferując rozwiązania spełniające oczekiwania wszystkich uczestników w procesie życia produktu (transport, produkcja, dystrybucja, użytkownik, środowisko).

Branża kosmetyczna jest bardzo nowoczesna, czego efektem jest częsta samoregulacja – wyprzedzająca wymagania formalnoprawne. Tak było m.in. w przypadku mikroplastików. Producenci rozważnie dobierają komponenty – tak by w najmniejszym stopniu wpływały na środowisko. – Przykładem jest olej palmowy produkowany z palm z certyfikowanych plantacji. Mamy uprawnienie do posługiwania się znakiem RSPO, który potwierdza, że chronimy lokalną społeczność i bytujące tam zwierzęta – mówi prezes MPS.

Firma MPS International w Zachodniopomorskiem jest znana ze swoich działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. – Robimy też wiele akcji na rzecz środowiska naturalnego – z pozoru w skali mikro. Ale jeśli inni wezmą z nas przykład, skala makro może być naprawdę znacząca – mówi Wanda Stypułkowska. Tylko w ostatnim czasie firma utworzyła własną pasiekę z 60 ulami, gdzie prowadzi akcje edukacyjne dla dzieci i seniorów. MPS utrzymuje także sporych rozmiarów teren zielony, gdzie sadzi drzewa i krzewy przyjazne ptakom i owadom, a ponadto zamontowano tam poidełka i karmniki dla ptaków. Z kolei pracownicy zachęcani są do przyjeżdżania do pracy rowerem – firma oferuje wygodny strzeżony parking dla jednośladów.

– Każda decyzja biznesowa czy inwestycyjna powinna być rozpatrywana pod kątem oddziaływania na środowisko. Taką zasadą kieruję się wraz z całym zespołem menedżerskim w mojej firmie – dodaje prezes.

Artykuł przygotowany przez firmę MPS International