MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z FORMASTER GROUP

Formaster Group znany jest na rynku przede wszystkim z produktów służących do uzdatniania wody pitnej sprzedawanych pod marką Dafi. Z kolei pod szyldem SeeYoo spółka oferuje pojemniki próżniowe do przechowywania żywności oraz zgrzewarki, czyli wyroby, które przedłużają świeżość potraw z zachowaniem smaku i aromatu. W ubiegłym roku Formaster Group zarobił na czysto ponad 18,3 mln zł, co było rezultatem kilkanaście razy lepszym od zanotowanego w 2018 r. Poprawa wyników dla zarządu spółki jest ważna, ale w powiązaniu ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jednym z jej elementów są działania przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Produkcja tlenu

Różnego rodzaju ekologiczne przedsięwzięcia realizowane przez kielecką firmę na lokalnym rynku, a nawet na terenie własnego zakładu, pokazują, że wcale nie muszą one mieć od razu spektakularnego charakteru ani wymagać ogromnych nakładów. Takim przykładem jest m.in. projekt „Pszczoły w mieście”, w ramach którego stworzono przyzakładową pasiekę. Co więcej, w tym roku odbyło się już pierwsze miodobranie.

Powiązaną z tym projektem inicjatywą było zasadzenie specjalnych drzew Paulownia cotevisa. To odmiana pochłaniająca dziesięć razy więcej CO2 niż inne gatunki roślin. Jej zaletą jest też szybkie tempo wzrostu i łatwe dostosowywanie się do zmieniających się warunków klimatycznych. Ponadto nie wymaga istotnych opadów i produkuje duże ilości tlenu.

Drzewa Paulownia cotevisa zasadzono na terenie Formaster Group w związku z realizacją szerszego projektu „Robimy tlen dla Kielc”, którego celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i edukacja ekologiczna. Podjęte w ramach tej inicjatywy działania mają również pozytywny wpływ na glebę i pozwalają na utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych. Organizatorem akcji była lokalna Liga Ochrony Przyrody. W ramach całego przedsięwzięcia planowano pozyskać ok. 100 tys. sadzonek.

Cenne gatunki

Kolejne przedsięwzięcie spółki to Świętokrzyski Parasol dla Natury. Jego głównym celem jest ochrona gatunków zagrożonych wymarciem i ich siedlisk. Początkowo wytypowano dziesięć cennych przyrodniczo miejsc, które nie zostały objęte żadną formą ochrony. Następnie ich liczbę zwiększono do 14. Pierwszym krokiem była inwentaryzacja wszystkich form życia w wyznaczonych miejscach. Dzięki temu można było określić rośliny i zwierzęta, o które trzeba dbać, aby przyczyniać się do ochrony przedstawicieli wielu innych gatunków. Akcja już przyniosła wymierne korzyści w postaci odkrycia kilkudziesięciu rzadkich i zagrożonych wymarciem gatunków. Część z nich to rzadkie formy życia nie tylko na terenie województwa, ale również w skali kraju.

Podejmowane działania oznaczały szczególną dbałość o cenne fragmenty lasów, zwłaszcza te o charakterze zbliżonym do naturalnych, oraz mokradła i torfowiska. Finalnie w tych miejscach powinno dojść do powstania rezerwatów i stref ochronnych. Wydaje się to szczególnie istotne w kontekście stosunkowo małej ilości tego typu obszarów w regionie. W całym województwie świętokrzyskim rezerwaty przyrody stanowią tylko 0,4 proc. jego powierzchni. Tymczasem według specjalistów ta forma ochrony daje nadzieję na zachowanie najcenniejszych przyrodniczo miejsc.

Formaster Group inwestuje również w edukację dzieci i młodzieży. Czynił to m.in. poprzez zachęcanie do udziału w konkursie „Zaloguj czyste powietrze”. Jego celem była popularyzacja postaw proekologicznych u dzieci i młodzieży szkolnej oraz poszerzanie wiedzy na temat smogu.

—Tomasz Furman

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Maciej Bursztein, członek zarządu i dyrektor do spraw rozwoju Formaster Group, właściciela marki Dafi

Formaster Group, właściciel polskiej marki Dafi, ma za sobą ponad 30 lat doświadczenia w produkcji niewielkich, ale skutecznych urządzeń do uzdatniania wody kranowej, tj. butelek i dzbanków filtrujących. Od początku naszej drogi nieustannie kierujemy się dwiema wartościami: jakością i innowacją. Od kilkunastu lat współpracujemy z wiodącymi dystrybutorami, realizując zamówienia do kilkudziesięciu krajów z całego świata. Jesteśmy firmą, która wiedzą, praktyką i rzetelną pracą zdobyła miano niezawodnego partnera w biznesie, a każdemu klientowi gwarantuje elastyczne podejście do jego potrzeb i najwyższy standard obsługi. Jesteśmy przedsiębiorstwem rodzinnym – od wielu lat wszystkie działania i decyzje podejmujemy w zgodzie ze sobą, na zasadach wzajemnego zaufania. Osiągamy cele, budując stałe wartości.

Działalność zarobkowa jest w naszym przypadku ściśle powiązana ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Nie wyobrażamy sobie funkcjonowania w oderwaniu od otaczających nas potrzeb, zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego. To drugie jest szczególnie bliskie naszej filozofii, gdyż produkty filtrujące stworzone przez Dafi umożliwiają redukcję nadmiernie zużywanych jednorazowych butelek, które w niekontrolowany sposób trafiają do przyrody i zanieczyszczają naszą planetę. Misję naszej firmy zdefiniowaliśmy w haśle „Naturalnie odpowiedzialni”. Stale dążymy do tego, by ograniczyć wpływ działalności produkcyjnej na środowisko naturalne do absolutnego minimum. Na tym jednak nie poprzestajemy. Czujemy się społecznie zobowiązani do wspierania działań mających na celu utrzymanie ekosystemu we właściwym stanie. Myślenie w kategoriach ekologii wyznacza kierunek naszego dalszego rozwoju.

W 2019 r. przekazaliśmy na lokalne działania typu CSR ponad 100 tys. zł, natomiast w 2020 r. podwoiliśmy tę kwotę. Realizujemy projekt ochrony gatunków parasolowych, których wyginięcie może pociągnąć za sobą kolejne straty w ekosystemie. Razem z przyrodnikami związanymi ze Stowarzyszeniem MOST stworzyliśmy projekt badań i ochrony miejsc cennych przyrodniczo. W czasach suszy, zanieczyszczenia wody i powietrza oraz ocieplenia klimatu takie działania są szczególnie ważne nie tylko z przyrodniczego punktu widzenia, ale także z punktu widzenia zdrowia i życia ludzi oraz ekonomii.

To nasz kolejny projekt dla natury po tym, jak na terenie naszej firmy stanęło 20 uli, w których mieszka około miliona pszczół. Chcemy przez nasze działania inspirować innych przedsiębiorców i poszerzać wiedzę na temat dobra narodowego, jakim niewątpliwie są te owady. Ich obecność sprzyja bioróżnorodności, ocaleniu przed zniknięciem licznych gatunków fauny i flory. Gdyby pracowite pszczoły nie zapylały większości roślin, ludzie nie mieliby możliwości przyswajania witamin z naturalnych źródeł. Zwierzętom również byłoby trudniej odnaleźć wartościowe roślinne pożywienie. To skutkowałoby m.in. znacznym wzrostem cen jedzenia. Trudno wyobrazić sobie życie na Ziemi bez pszczół, jednak działając wspólnie, jesteśmy w stanie uchronić ekosystem przed degradacją, której konsekwencje mogą być nieodwracalne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, aby ułatwić im podjęcie kolejnego kroku ku ochronie środowiska, stworzyliśmy specjalne kontenery, do których zalecamy wrzucać zużyte filtry dzbankowe i butelkowe, a my zapewniamy ich prawidłowy recykling. Kontenery znajdują się w specjalnie wyznaczonych miejscach w Polsce, a ich liczba cały czas się powiększa.

Czy da się połączyć troskę o środowisko z prowadzeniem firmy? Tak. Nasza zasada jest prosta – rezygnujemy z części zysku i przekazujemy go na działania związane ze społeczną odpowiedzialnością. Myślenie kategoriami ekologii nieustannie wyznacza kierunek naszego dalszego rozwoju.