Globalne zmiany klimatyczne oraz rosnący wpływ działalności człowieka na środowisko sprawiają, że zarówno po stronie społeczeństwa, jak i biznesu narasta konieczność wzięcia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Zdaniem Lafarge zrównoważony rozwój to jedyny właściwy sposób działania dla firm, które chcą opierać swój wzrost nie tylko na czynnikach finansowych, ale także na angażowaniu pracowników i interesariuszy oraz na dbałości o środowisko.

Dlatego Lafarge w Polsce opublikował drugi raport zrównoważonego rozwoju „W trosce o biznes, ludzi, planetę 2017–2018″ podsumowujący osiągnięte w tym obszarze cele. Wraz z nim powstały także specjalne dodatki dokumentujące zaangażowanie Lafarge i WSPÓLNIE – Fundacji LafargeHolcim na rzecz lokalnych społeczności.

Globalne cele, lokalne efekty

Lafarge w Polsce, podejmując działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, kieruje się globalną strategią Grupy LafargeHolcim, skupioną wokół czterech głównych filarów: klimat i energia, gospodarka obiegu zamkniętego, środowisko oraz społeczności.

– Bardzo poważnie podchodzimy do naszych celów, zarówno tych dotyczących bycia zaufanym, innowacyjnym doradcą dla klientów, dobrym i bezpiecznym miejscem pracy dla naszych pracowników, jak i tych dotyczących kwestii środowiskowych. Specyfika naszej działalności wymaga od nas szczególnej troski o środowisko naturalne oraz o lokalne społeczności, w których funkcjonujemy – podkreśla Xavier Guesnu, prezes Lafarge w Polsce.

– Globalny wynik składa się z lokalnych działań. Dlatego troskę o biznes, ludzi oraz planetę zaczynamy na poziomie poszczególnych zakładów. I chociaż liczby w ujęciu globalnym zawsze robią lepsze wrażenie, to chcemy pokazać, jak wiele robimy lokalnie – dodaje Xavier Guesnu.

Innowacyjne rozwiązania

Firma stawia na rozwój innowacyjnych rozwiązań i produktów, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko, a także podnoszą jakość życia ich użytkowników. Inwestycje w produkty i procesy wpływające na redukcję emisji CO2 i jeszcze większe zastępowanie paliw kopalnych alternatywnymi.

Przykłady? W 2017 r. na terenie Cementowni Kujawy wybudowany został Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych, który jest jedną z największych platform tego typu w Europie. Dzięki niej wytwarzane jest paliwo z odpadów, których nie można zagospodarować innymi metodami odzysku jak np. recykling. Paliwo to wykorzystywane jest na potrzeby opalania pieca cementowego.

Lafarge wspólnie z PGNiG Termika otworzył również Zakład Separacji Popiołów Siekierki. To druga na polskim rynku instalacja, która oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla, które dotychczas również traktowane były jako odpad.

Oba te działania umożliwiają realizację celów z obszaru gospodarki obiegu zamkniętego oraz klimatu i energii, zwiększając wykorzystanie paliw alternatywnych. – Jako branża czujemy się odpowiedzialni za nasz wpływ na klimat. Chcemy dbać o środowisko i obniżać nasz „ślad węglowy” – mówi Xavier Guesnu.

Firma dba również o racjonalne wykorzystanie wody. W porównaniu z rokiem 2016 jej zużycie na tonę produkowanego cementu zredukowano o 16 proc., na tonę kruszywa o 9 proc., a na metr sześcienny produktów betonowych aż o 35 proc.

Kolejnym z istotnych elementów działalności Lafarge w Polsce jest świadome zarządzanie różnorodnością biologiczną. Przykładem są tu rekultywacje prowadzone na obszarach zakończonej działalności wydobywczej kruszyw, które zmieniane są w pola, jeziora czy lasy. W oparciu o specjalny plan inżynierowie tworzą nowe siedliska dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt czy też tereny o walorach rekreacyjnych. W minionych dwóch latach firma zrekultywowała ponad 200 ha gruntów, zwracając je przyrodzie i społeczeństwu.

Pamiętając 
o interesariuszach

Zrównoważony biznes musi brać pod uwagę opinie interesariuszy. Dlatego Lafarge regularnie przeprowadza sesje dialogu społecznego.

Poznawanie potrzeb i oczekiwań naszych interesariuszy jest dla nas bardzo ważne. Dzięki regularnie organizowanym sesjom dialogu społecznego możemy zrozumieć perspektywę naszych sąsiadów i wspólnie porozmawiać o możliwych rozwiązaniach – mówi Łukasz Ludwisiak, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Lafarge.

Sesje dialogu prowadzone są w dwuletnich cyklach, podczas których firma wysłuchuje, a następnie odpowiada na postulaty zgłaszane przez interesariuszy. Dodatkowo z myślą o nich oraz społecznościach mieszkających w pobliżu takich zakładów Lafarge jak Kujawy, Małogoszcz, Dubie, Rudawa, Radkowice, Sulików, Lubień, Gliśno, Ostrowite i Sępólno przygotowano osiem dodatków dokumentujących lokalne działania. Każda z lokalnych broszur podsumowuje działania Lafarge w trzech z tytułowych obszarów raportu zrównoważonego rozwoju. Czytelnicy znajdą w nich informacje o tym, co produkuje zakład Lafarge położony w ich najbliższej okolicy, jakie zostały przeprowadzone i jakie są planowane inwestycje np. w ochronę środowiska, jaki udział ma zakład w rozwoju regionu oraz jakie wsparcie otrzymują lokalne społeczności.

– Materiał powstał we współpracy 
z firmą Lafarge