Tag: zysk

PGNiG znowu dużo zarabia na wydobyciu

Wysokie notowania ropy naftowej i gazu ziemnego spowodowały, że w I kwartale koncern uzyskał ...

Rośnie cena akcji Lotosu

Na początku roku koncern zanotował spadek kluczowego wskaźnika. Zniżka nie była jednak zbyt duża. ...

Odpisy obniżyły zysk netto Orlenu

W ubiegłym roku płocki koncern zarobił na czysto 2,8 mld zł, co oznaczało spadek ...

Zarząd Orlenu rekomenduje wypłatę dywidendy

Do podziału pomiędzy akcjonariuszy ma być przeznaczonych ok. 1,5 mld zł. Tym samym na ...

Lotos mniej inwestuje

W ubiegłym roku gdański koncern na różne przedsięwzięcia rozwojowe przeznaczył 842,4 mln zł. To ...

PGNiG zwiększy inwestycje

Koncern chce w tym roku przeznaczyć na różne przedsięwzięcia 7,3 mld zł (bez akwizycji). ...

Lotos coraz mniej zarabia

W końcówce ubiegłego roku gdański koncern zanotował istotny spadek przychodów i zysków w ujęciu ...

Orlen zarobił więcej niż oczekiwano

Zyski płockiego koncernu istotnie spadły, zwłaszcza na działalności rafineryjnej i petrochemicznej. Wzrosły za to ...

PGNiG więcej zarabia

Koncern osiąga coraz lepsze wyniki na handlu gazem ziemnym. To nie tylko konsekwencja tańszego ...

Zyski Lotosu mocno spadły

Niskie notowania ropy i gazu, gwałtowny spadek marż oraz zniżka popytu na produkty rafineryjne ...