Tag: Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Hydroelektrownie modne, ale bez przyszłości

W Polsce nie ma warunków do tego, by elektrownie wodne były liczącym się źródłem ...