Tag: strata

Serinus Energy nadal ponosi straty

Spółka zanotowała spadek wydobycia ropy i gazu w Tunezji ze względu na wstrzymanie produkcji ...

Raporty Petrolinvestu bez opinii

BDO odmówiło wydania opinii do raportów rocznych. W jego ocenie istnieje istotne zagrożenie co ...