Tag: Pre-Cop

Odnawianie zasobów to konieczność

Woda jest zasobem zbyt cennym, aby wykorzystywać ją tylko jeden raz. Chodzi o to ...

PKEE na PreCOP24 w Krakowie

24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu COP24 w Katowicach ...