Tag: Polska

Ambitne cele zduszą przemysł

Zamierzenia polityki klimatycznej UE do 2030 r. to ogromne wyzwanie dla polskiej gospodarki. Unijna ...

Energetyka przed inwestycyjnym wyzwaniem

Choć w budowie znajdują się dziś bloki węglowe i gazowe o łącznej mocy prawie ...

OZE to nie kwestia wyboru

Przyjęcie określonych zobowiązań związanych z redukcją emisji CO2 wymusza na Polsce inwestycje w odnawialne ...

Europa potrzebuje solidarności

Polski sektor energetyczny stoi przed ogromnymi wyzwaniami, które często wykraczają skalą ponad narodowe granice. ...

Morze ropy zalewa świat

Surowca na rynku będzie za dużo, ale zmienia się układ sił. Kraje z organizacji ...

Jedna faktura za prąd i dystrybucję od Multimediów

Należąca do Grupy Multimedia spółka Multimedia Polska Energia uruchomiła sprzedaż energii w modelu kompleksowym ...