Tag: Piotr Lewandowski prezes Instytutu Badań Strukturalnych.

Pytania o górnictwo przyszłości

Przemysł czeka nieuchronna zmiana. Wyzwaniem jest płynne przejście przez nią lokalnej społeczności i całej ...