Tag: Patryk Białas Stowarzyszenie BoMiasto.

Pytania o górnictwo przyszłości

Przemysł czeka nieuchronna zmiana. Wyzwaniem jest płynne przejście przez nią lokalnej społeczności i całej ...