KGHM: solidne wzrosty pomimo niesprzyjających warunków makroekonomicznych

A KGHM mark sits on a newly cast gold bullion bar ahead of export at the KHGM Polska Miedz SA smelting plant in Glogow, Poland, on Monday, March 23, 2015. KGHM is the world's third-largest silver producer behind Fresnillo Plc and BHP Billiton Ltd. Photographer: Bartek Sadowski/Bloomberg

Kolejne rekordy w produkcji miedzi i wynikach finansowych odnotowała Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź SA. W pierwszym półroczu tego roku zarobiła netto 970 mln zł, czyli o 59 procent więcej niż w tym samym okresie roku 2018. Jednym z zauważalnych trendów jest konsekwentny wzrost produkcji w Grupie Kapitałowej, w tym w chilijskiej Sierra Gorda. W samym drugim kwartale 2019 r.
produkcja miedzi płatnej w KGHM Polska Miedź S.A. wyniosła prawie 145 tys. ton.

 

To najlepszy wynik kwartalny od trzeciego kwartału 2015 r. W porównaniu do
drugiego kwartału 2018 r. produkcja wzrosła o 24%.

Finansowe rekordy
Wysoki zysk netto osiągnięty przez Grupę KGHM idzie w parze z rekordowymi
przychodami na poziomie 11,2 mld zł oraz znakomitą EBITDA, która wyniosła 2,7 mld zł.
W tym samym okresie 2018 roku, przychody wyniosły 9,4 mld zł, przy EBITDA na
poziomie 2,6 mld zł. Oznacza to wzrost EBITDA o 7 procent i wzrost przychodów aż o 19
procent (pierwsze półrocze tego roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018).
Znacznie lepsze wyniki produkcyjne i finansowe w stosunku do analogicznego okresu
2018 zostały osiągnięte pomimo niesprzyjającej sytuacji makroekonomicznej.
– Konsekwentnie realizujemy strategię, stawiamy na doskonałe zarządzanie i
efektywność pracy. To skutkuje świetnymi wynikami. Opublikowane dane jasno
pokazują, że dobrze analizujemy trendy i kwartał po kwartale budujemy coraz silniejszą
pozycję firmy nie tylko teraz, ale na długie lata – podkreśla Marcin Chludziński, prezes
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 

Marcin Chludziński, prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

– Konsekwentnie realizujemy strategię, stawiamy na doskonałe zarządzanie i
efektywność pracy. To skutkuje świetnymi wynikami. Opublikowane dane jasno
pokazują, że dobrze analizujemy trendy i kwartał po kwartale budujemy coraz silniejszą
pozycję firmy nie tylko teraz, ale na długie lata – podkreśla Marcin Chludziński, prezes
Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

 

Grupa Kapitałowa osiągnęła w pierwszych sześciu miesiącach tego roku zysk netto
wyższy o 359 mln zł niż w ciągu 6 miesięcy 2018 roku, a jej przychody wzrosły o 1,8 mld zł. Tak istotne dodatnie dynamiki zostały zrealizowane pomimo spadku o około 11
procent średniorocznych cen miedzi.

W I półroczu br. KGHM wyemitowało również obligacje, z sukcesem plasując na rynku
kwotę 2 mld złotych. – Osiągnięcie imponującego skonsolidowanego wyniku netto, w wysokości 970 mln zł oraz znaczący wzrost przychodów oraz EBITDA w Grupie związane są z większą sprzedażą miedzi i srebra oraz korzystnego kursu walutowego metali, który okazał się na tyle silny że zminimalizował wpływ niższych notowań metali na rynku w ostatnich sześciu miesiącach – wyjaśnia Katarzyna Kreczmańska – Gigol, wiceprezes ds. finansowych,
KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej miedzi i srebra oraz tańsze koncentraty
Zanotowane dobre wyniki finansowe istotnie związane są z lepszą niż w 2018 roku
produkcji. Spółka wyprodukowała więcej miedzi elektrolitycznej w polskich aktywach
oraz więcej miedzi płatnej w chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Grupa odnotowała też
spadek kosztów produkcji koncentratu miedzi C1.

Cała Grupa Kapitałowa wyprodukowała w pierwszym półroczu tego roku 352 tysiące ton
miedzi płatnej, czyli o 19 procent więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku.
Przekroczenie planu produkcji miedzi elektrolitycznej, do poziomu 287 tysięcy ton,
związane jest ze wzrostem dyspozycyjności ciągów technologicznych.
– Wysoką produkcję metali osiągnięto pomimo prowadzonych w tym samym czasie
ambitnych inwestycji, które częściowo spowolniały pracę w naszych hutach
przetwarzających koncentrat. W Hucie Legnica uruchomiono długo oczekiwany piec
WTR – przypomina wiceprezes ds. produkcji, Radosław Stach.

 

An excavation machine sits idle at the KGHM Polska Miedz SA owned Polkowice-Sieroszowice copper mine in Polkowice, Poland/ Bloomberg

Wśród danych za pierwsze półrocze tego roku, na uwagę zasługuję 47 procentowy
wzrost produkcji srebra (713 ton), w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego
(485 ton).

Chilijska kopalnia Sierra Gorda odnotowała w ostatnim półroczu stabilny wzrost
produkcji miedzi płatnej. Jest to efekt przeprowadzonych działań reorganizacyjnych co
umożliwiło systematyczne zwiększenie wydobycia i przerobu rudy. Zwiększenie
wydobycia w kopalni Sierra Gorda wpłynęło również na wzrost produkcji metali
szlachetnych, w tym srebra oraz złota. Spadek produkcji molibdenu związany był z
wydobyciem ze stref z mniejszą zawartością tego metalu w stosunku do rudy
eksploatowanej w poprzednich latach. Produkcja miedzi w koncentracie w Sierra Gorda
w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 53,2 tys. ton a molibdenu ponad 10 mln
funtów.

– Optymalizacja pracy zakładu przeróbczego Sierra Gorda umożliwia stopniowe
zwiększenie wolumenu przerobu rudy oraz usprawnienie efektywności procesu
produkcji. Nasze prace są ukierunkowane na maksymalizację wartości istniejącej
infrastruktury kopalni – mówi wiceprezes ds. aktywów zagranicznych, Paweł Gruza.
W pierwszym półroczu tego roku spółka zarejestrowała spadek produkcji w KGHM
International, spowodowany mniejszą produkcją z kopalni Morrison, oraz przejściowo w
kopalni Robinson, której nie zrekompensowała wyższa produkcja w kopalniach Carlota i
Franke. Dobrą informacją jest znaczne przekroczenie, w stosunku do planów, produkcji
srebra w Zagłębiu Sudbury, które było wynikiem zmiany obszaru wydobycia i bogatszej
zawartości surowców w kopalni McCreedy.

Konsekwentna realizacja inwestycji strategicznych
Niepewne otoczenie makroekonomiczne determinuje spółkę do szczególnej dyscypliny
w zakresie realizacji przyjętej strategii w ramach Programu 4.0. Zakłada ona m.in.
racjonalną gospodarkę złożem LGOM, optymalizację produkcji hutniczej, stopniową
automatyzację ciągów produkcyjnych oraz wdrażanie programów ograniczających
zużycie energii. Spółka kontynuuje także takie programy jak BATAs, poprawę
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz projekt gospodarki obiegu zamkniętego.
W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 Grupa przeznaczyła na inwestycje ponad 1,6 mld zł.
KGHM uruchomił m.in. największą inwestycję w historii Huty Miedzi „Legnica” – piec
WTR. Wszystkie projekty rozwojowe przebiegają zgodnie z planem.

W zakresie wdrażania strategii, w pierwszym półroczu 2019 r., w Spółce koncentrowano
się na procesie dekompozycji założeń strategicznych, stanowiących fundament dla
procesu operacjonalizacji strategii. Równolegle do trwającego procesu operacjonalizacji,
w Spółce prowadzono kluczowe dla jej funkcjonowania i rozwoju działania.
Kontynuowano projekty o strategicznym charakterze, których ukończenie stanowi
priorytet Spółki. Realizacja strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej KGHM
przebiegała bez zakłóceń mogących mieć wpływ na cele strategiczne.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Obniżenie rachunków za prąd pochłonie 9 mld zł

Dzięki wprowadzeniu czterech mechanizmów, rachunki za energię elektryczną dla wszystkich odbiorców mają pozostać na ...

Rosyjski gaz będzie droższy

W tym roku unijni klienci Gazpromu zapłacą za surowiec średnio o blisko 14 proc. ...

Gazprom jedzie do Brukseli

W poniedziałek dojdzie do spotkania wiceprezesa Gazpromu z komisarz ds konkurencji. Rosjanie będą lobbować ...

Węgiel i wpływy Rosji

Czy priorytety rządu Beaty Szydło i przeprowadzone zmiany w strukturze administracji państwowej zapewnią bezpieczeństwo ...

Szwecja zgodziła się na Nord Stream-2

Rząd Szwecji zgodził się na przejście rosyjskiego gazociągu przez swoje wody terytorialne. Teraz Gazpromowi ...

Kopalnie pod kreską mimo wzrostu cen węgla

Trwa koniunktura na rynku węgla, ale nie wszystkie kopalnie osiągają zyski. Czy mają szansę ...