Część stacji paliw straci koncesje

Bloomberg

Polska Izba Paliw Płynnych obawia się, że 70 proc. stacji w Polsce straci możliwość sprzedaży paliw. Wszystko za sprawą wprowadzonych niedawno regulacji.

Prezes URE po raz kolejny przypomina, że do 16 stycznia, czyli do najbliższego poniedziałku, należy złożyć wnioski o zmianę posiadanych koncesji na paliwa ciekłe oraz o nowe koncesje, w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra energii z połowy grudnia. Rozporządzenie dotyczy szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Nowe regulacje w tym zakresie to kolejny etap walki z czarną i szarą strefą.

Składne przez firmy wnioski koncesyjne powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające ze znowelizowanego prawa energetycznego. Oznacza to, że muszą zawierać dokumenty i informacje umożliwiające pełną weryfikację możliwości formalnoprawnych, organizacyjnych, technicznych i finansowych, wykonywania działalności w zakresie wskazanych rodzajów paliw ciekłych. URE ostrzega, że niezłożenie wniosku o zmianę koncesji w terminie spowoduje wygaśnięcie dotychczas posiadanych przez firmy koncesji dotyczących paliw. Regulator podał też, że do 12 stycznia do ośmiu oddziałów terenowych urzędu wpłynęło średnio poniżej 50 proc. spodziewanych wniosków.

Z kolei w ostatnią środę Polska Izba Paliw Płynnych poinformowała w komunikacie dotyczącym cen, że z powodu bardzo krótkiego czasu na odnowienie koncesji prawie 70 proc. z wszystkich polskich stacji może stracić możliwość sprzedaży paliw. Członkami tej organizacji jest około 300 firm operujących w różnych segmentach rynku paliw, głównie handlu detalicznym i hurtowym. PIPP uważa, że termin na złożenie licznych i obszernych dokumentów jest zbyt krótki. Poza tym moment publikacji samego rozporządzenia uważa za niefortunny. W efekcie obowiązek aktualizacji koncesji może być w praktyce trudny do spełnienia. Mimo to zaleca, aby podjąć próbę złożenia wymaganych dokumentów w terminie.

Mogą Ci się również spodobać

PGNiG kupiło udziały w złożu Duva

Koncern nabył w Norwegii kolejne koncesje zlokalizowane na Morzu Północnym. Dzięki nim za kilka ...

Kościół wycofuje się z inwestycji w węgiel

The Global Catholic Climate Movement, koalicja 40 instytucji finansowych powiązanych z Kościołem Katolickim, ogłosiła, ...

Posypią się pozwy o wsparcie dla ekoelektrowni

Rozstrzygnięcie testowej aukcji na zieloną energię wywołało falę krytyki przedsiębiorców wobec URE. Niektórzy pójdą ...

Premie w wysokości ok. 1,8 tys. zł brutto na pracownika w spółkach grupy Tauron

Pracownicy trzech spółek grupy energetycznej Tauron otrzymają w tym roku jednorazowe premie w wysokości ...

Nord Stream 2: Niemcy stawiają warunki

Komplikuje się sytuacja z rozbudową gazociągu północnego. Forsowany przez Gazprom projekt nie podoba się ...

Niska jakość ropy z Rosji

Długoletni klienci – węgierski MOL i fiński Neste wytykają Rosji niską jakość sprzedawanej surowej ...