W słowniku ubezpieczeniowym zdarzenie losowe to przyszłe, niepewne i niezależne od naszej woli zdarzenie, które w danym miejscu i czasie wywołuje konkretne szkody. Najczęściej to pojęcie pojawia się w kontekście ubezpieczeń nieruchomości. Wydarzenia takie są nieprzewidywalne z punktu widzenia ubezpieczonego i ubezpieczającego, ale ich lista zawsze jest sprecyzowana w ogólnych warunkach polisy. Zatem – nieprzewidywalne, ale możliwe.

Od jakich zdarzeń losowych można ubezpieczyć nieruchomość?

Niektóre są oczywiste: pożar lub zalanie. Ale jest ich dużo więcej: uderzenie pioruna, nawałnica, grad, osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu, upadek drzewa lub masztu, upadek statku powietrznego, zaleganie śniegu lub lodu, zapadanie się ziemi, dym i sadza , huk ponaddźwiękowy i trzęsienie ziemi (sprawdź ubezpieczenie mieszkania).

Możemy uznać, że trzęsienie ziemi w Polsce nam nie grozi, ale i resztę zdarzeń losowych często traktujemy jako raczej mało prawdopodobne. Tylko niektóre wydają się realne, bo są obiegowymi przykładami zdarzeń losowych.

Jeśli nastąpi spięcie w lampkach choinkowych, zapali się drzewko, a od niej zasłona to mamy pożar. Jeśli dom jest blisko terenów zalewowych, to zagrożenie jest bardziej przewidywalne i realne. Jeśli już kiedyś w okolicy zdarzyła się powódź, to weźmiemy ją pod uwagę.

Jak wpływa na nas ocieplenie klimatu?

Jest jedna ważna rzecz, której być może nie widzimy w odpowiedniej skali. Chodzi o ocieplenie klimatu, którego skutki widoczne są też już w Polsce. Pamiętajmy też o tym, że wraz z ocieplaniem klimatu zjawiska pogodowe stają się coraz trudniejsze do przewidzenia. Gwałtowne ulewy, wichury, powodzie i inne katastrofy będą pojawiać się teraz częściej. Możliwe, że na terenie Polski pojawią się zupełnie nowe zagrożenia pogodowe, które nas zaskoczą.

Świat już nie będzie bardziej przewidywalny. Zwłaszcza w Polsce, gdzie nie mamy jasnych informacji dotyczących zagrożeń związanych z katastrofami naturalnymi. Nie istnieje praktycznie edukacja związana ze świadomością i potrzebą prewencji. Świadomość nowych zagrożeń powinna mieć odzwierciedlenie w planowaniu przestrzennym i nadzorze budowlanym, ale deweloperzy niekoniecznie są tym zainteresowani.

W praktyce odpowiedzialność spoczywa na nas. Jeśli się nie ubezpieczymy, poniesiemy ogromne wydatki. Musimy być czujni i ubezpieczenie przed zdarzeniami losowymi jest jedną z tych rzeczy, którą zmniejszy nasze osobiste konsekwencje zmian klimatu.

Kto ma wiedzę o zagrożeniach?

Warto skonsultować się z doświadczonym ubezpieczycielem, który w pełni zdaje sobie sprawę z realnych zagrożeń i pomoże nam w zarządzaniu ryzykiem. Jeśli wybierzemy polisę, która zawiera szeroki zakres zdarzeń losowych, wtedy nie musimy zamartwiać się sprawami, na które nie mamy wpływu.

Ubezpieczenie nieruchomości zawiera oczywiście dużo więcej elementów: pomoc w razie awarii, cesję na bank, asystę prawną i wiele innych. Wszystkie informacje dostępne są w naszej ofercie ubezpieczeń nieruchomości.

Materiał Promocyjny