Poprawa efektywności przynosi korzyści

Dzięki wzrostowi efektywności energetycznej firma ograniczy zużycie energii oraz obniży koszty związane z jej zakupem przy tej samej lub większej wydajności procesów technologicznych. Poziom oszczędności finansowych zależy oczywiście od zastosowanych rozwiązań. Niektóre z nich są proste do wdrożenia, ale nie zawsze oczywiste. Dlatego warto sięgnąć po takie realizacje dostępne na rynku, które bezpośrednio przyczyniają się do efektywnego zarządzania zużyciem energii w firmie.

Poprawa efektywności energetycznej przekłada się na niższe koszty prowadzenia działalności, co pozwoli firmie stać się bardziej konkurencyjną i zwiększyć zyski. Kolejna ważna korzyść to ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Poprzez racjonalne wykorzystywanie zasobów energetycznych, przedsiębiorstwo może zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery.

Audyty energetyczne w przedsiębiorstwie

Jednym z narzędzi, które pozwalają efektywniej zarządzać energią elektryczną i ciepłem jest wykonanie audytu energetycznego, czyli przeglądu i oceny bieżącego zużycia energii w firmie. Audyt proponuje rozwiązania, które mają poprawić efektywność energetyczną i znaleźć potencjalne oszczędności w zużyciu energii. Może on dotyczyć całego przedsiębiorstwa. Obejmuje wtedy obiekty, procesy technologiczne, produkcyjne lub konkretne urządzenia i instalacje. Może także badać wskazane przedsięwzięcie, które ma służyć poprawie efektywności energetycznej. TAURON oferuje oba rodzaje audytów:

  • audyt energetyczny przedsiębiorstwa,
  • audyt efektywności energetycznej.

Pierwszy z nich – audyt energetyczny przedsiębiorstwa – jest obowiązkowy dla dużych przedsiębiorców, które w dwóch ostatnich latach obrotowych (w każdym roku osobno) miały:

  • 250 lub więcej osób zatrudnionych,
  • 50 mln euro lub więcej rocznego obrotu oraz 43 mln euro lub więcej sumy bilansowej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu zebranie informacji o zużyciu energii przez budynki, instalację przemysłową oraz zamontowane urządzenia. Dzięki niemu można zarówno ustalić, gdzie uzyskać oszczędność energii, jak i oszacować wielkość potencjalnych oszczędności. Audyt obejmuje swoim zakresem procesy realizowane w przedsiębiorstwie, które odpowiadają za minimum 90% całkowitego zużycia energii.

Pierwszy taki audyt należało przeprowadzić do 30.09.2017 r. (jest to termin określony w ustawie o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.) lub po tym terminie, jeśli dana firma zaczęła spełniać kryteria tzw. dużego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma obowiązek powtarzania audytu co 4 lata, więc najbliższy wymagany termin wykonania audytu przypada w 2021 roku.

Audyt efektywności energetycznej – drugi z audytów oferowanych przez TAURON – jest dobrowolny i dotyczy konkretnego przedsięwzięcia, które służy poprawie efektywności energetycznej. Można go przeprowadzić w dowolnym czasie, ale przed rozpoczęciem wdrażania audytowanej inwestycji. Do jego wykonania są zobligowane przedsiębiorstwa, które ubiegają się o tzw. białe certyfikaty. Efektem audytu jest ocena opłacalności ekonomicznej danego przedsięwzięcia i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Więcej informacji na temat audytów można zobaczyć w e-booku „Wszystko, co powinieneś wiedzieć o audycie energetycznym w firmie” dostępnym na stronie www.biznes.tauron.pl/ebook.

Jak zamówić audyt od TAURONA

Każdy klient zainteresowany audytem wykonanym przez TAURON może wypełnić formularz kontaktowy na stronie www.biznes.tauron.pl. Eksperci TAURONA skontaktują się z nim i pomogą dobrać odpowiednie rozwiązanie. Doradcy klientów pomogą także w przygotowaniu niezbędnych formalności.