Czym jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczną najprościej zdefiniować jako poprawienie sprawności i możliwość świadczenia tej samej lub większej liczby usług przy niższym nakładzie energetycznym. Efekt ten osiąga się np. poprzez rozwiązania zmniejszające pobór energii. Są to na przykład:
• montaż izolacji cieplnych,
• wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (instalacje fotowoltaiczne lub źródła wysokosprawnej kogeneracji),
• wymiana urządzeń,
• wymiana oświetlenia,
• zastosowanie systemu sterowania,
• odzyskiwanie, przetwarzanie i ponowne wykorzystanie energii.

Jakie korzyści daje wysoka efektywność energetyczna i dlaczego warto zwrócić na nią uwagę?
Przede wszystkim pomaga ona poprawić efekty użytkowe, zmniejszyć koszty i oszczędzić – zarówno energię, jak i pieniądze. Tym samym możemy lepiej i efektywniej zarządzać swoim budżetem. Dodatkowym atutem jest również pozytywny wpływ na środowisko. Może być ona także odpowiedzią na zmiany cen na rynku energii elektrycznej.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to rodzaj ekspertyzy techniczno-ekonomicznej, który pozwala na ocenę faktycznego stanu użytkowania energii w badanym obiekcie, urządzeniu lub instalacji. Jego głównym zadaniem jest zaproponowanie rozwiązań wraz z planem realizacji i finansowania, które przyczynią się do zredukowania zużycia energii i pomogą właściwie ocenić ekonomiczną efektywność modernizacji.

Audyt energetyczny pozwala na pełną ocenę badanego obszaru i całościowe spojrzenie na aktualny stan urządzenia, instalacji, procesu technologicznego, procesu produkcyjnego czy linii technologicznej. Jego zakres i forma są zależne od różnych czynników – indywidualnych wymagań klienta, podejścia wykonawcy czy wymagań i wytycznych instytucji wspierającej daną inwestycję. Procedura ta wykorzystywana jest także w celu pozyskania świadectwa efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów.

Jak wyjaśnia Michał Penkalski, kierownik Projektów Energetycznych i doświadczony specjalista z Wydziału Efektywności Energetycznej w spółce Energa Obrót SA – Zlecenie analizy techniczno-ekonomicznej stanowi zazwyczaj niewielki procent kosztów całości inwestycji, a ewentualne zyski finansowe lub energetyczne wynikające z zastosowania wniosków z audytu mogą być wielokrotnie większe. Wykonany zgodnie ze sztuką inżynierską audyt efektywności energetycznej lub inne opracowanie o podobnym charakterze, daje solidne podstawy do podjęcia przez klienta decyzji związanej z fizyczną lub przynajmniej projektową realizacją analizowanego przedsięwzięcia.

Tak wygląda audyt energetyczny

Audyt energetyczny rozpoczyna się od zebrania danych o badanym obszarze i sposobie jego użytkowania. Są to informacje dotyczące rozwiązań budowlanych i instalacyjnych oraz dane historyczne o zużyciu energii, opłatach i sposobie użytkowania obiektu. Wykorzystując zebrane dane, wiedzę o obowiązujących normach, przepisy oraz narzędzia audytowe, dokonywana jest analiza i ocena istniejącego stanu użytkowania energii wraz z określeniem rocznego zapotrzebowania na energię.

Na postawie uzyskanych wyników analiz oraz wiedzy i doświadczenia inżynierskiego, proponowane są rozwiązania poprawiające efektywność. Dla każdego proponowanego usprawnienia określane są koszty jego wdrożenia oraz spodziewane efekty – energetyczne, finansowe oraz środowiskowe. Na ostatnim etapie w ramach przyjętych kryteriów dokonuje się oceny proponowanych rozwiązań. Najczęściej rozpatrywanym kryterium jest efekt ekonomiczny w postaci możliwość obniżenia ponoszonych kosztów. Równie ważne są też wskaźniki oceny ekonomicznej – wartość bieżąca netto ( ang. NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (ang. IRR). Czasem uwzględnia się także inne aspekty, takie jak efekty ekologiczne, polepszenie warunków użytkowania czy zwiększenie komfortu.

Wysoka jakość audytu zależy nie tylko od wykonawcy. Wsparcie klienta w zakresie pozyskiwania danych oraz uczestnictwo przy realizacji, np. w ramach typowania przedsięwzięć efektywnościowych, ułatwia jak najlepsze poznanie stanu istniejącego infrastruktury, skrócenie czasu realizacji, a także osiągnięcie zadowolenia klienta, który na bieżąco zna stan i kierunek realizowanych prac audytowych.

Zaufaj wiedzy i doświadczeniu

W Enerdze Obrót realizowane są usługi energetyczne w pełnym zakresie działań efektywnościowych. Od początkowych działań audytowych, przez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz modernizacyjnych po profesjonalne usługi energetyczne.

Wydział Efektywności Energetycznej Energa Obrót, jak sama nazwa wskazuje, jest dedykowaną komórką odpowiedzialną za poprawę efektywności energetycznej. Zajmujemy się m.in. opracowywaniem analiz techniczno-ekonomicznych w postaci audytu energetycznego, audytu efektywności energetycznej lub Studium Wykonalności na potrzeby naszych Klientów. W wydziale pracują inżynierowie o różnej specjalizacji, dzięki czemu możemy realizować zadania w sposób kompleksowy. Do podjęcia prawidłowej decyzji, kluczowe jest posiadanie odpowiedniej wiedzy, dlatego tak ważne jest wybranie firmy, która posiada doświadczenie audytorskie – mówi Mirosław Zakrzewski kierownik Wydziału Efektywności Energetycznej w spółce Energa Obrót SA.

Aby otrzymać indywidualną ofertę i wycenę działań audytowych należy wypełnić formularz kontaktowy na: energa.pl/biznes.