Wszystkie budynki oddane do użytku od 2021 muszą spełnić nowe, bardziej rygorystyczne wytyczne budowlane. Od tego momentu, każdy nowo wybudowany dom jednorodzinny powinien spełniać wymogi domu energooszczędnego. Jest to więc doskonała okazja aby wykorzystać odnawialne źródła energii.

Domy energooszczędne są promowane w UE od 18 lat. Na początku XXI wieku zdefiniowano jakie warunki powinien spełniać dom aby mógł zostać zakwalifikowany jako energooszczędny lub pasywny. Głównymi kryteriami są:

  • współczynnik przewodności cieplnej elementów konstrukcyjnych
  • zapotrzebowanie na energię która pochodzi ze źródeł nieodnawialnych

Nowy współczynnik przewodności cieplnej elementów konstrukcyjnych wymusza stosowanie lepszej izolacji. Według ekspertów z firmy Sunvival Energy równie istotna jak grubość i jakość samej izolacji staje się obecnie jakość montażu. Jedynie szczelny i dobrze zaizolowany budynek może spełnić nowe wytyczne.

Dla domu jednorodzinnego przewodność cieplna ściany musi zostać ograniczona, z obowiązujące do tej pory 0,23 W/m2K do 0,2 W/m2k. Nowe wytyczne dotyczą również takich elementów jak drzwi i okna. Tutaj przewodność cieplna musi zostać ograniczona z 1.1 W/m2K do 0.9 W/m2K. Wprowadzone wytyczne sprawiają, że nowo budowane domy niejako z automatu spełniają wymogi domu energooszczędnego, czyli takiego który potrzebuje minimalnej ilości energii. Dobra izolacja daje korzyści w postaci oszczędności na ogrzewaniu zimą i klimatyzacji latem. Dobrze zaizolowany dom działa bowiem jak termos, ograniczając straty energii do minimum.

""

energia.rp.pl

Wytyczne dotyczą też zapotrzebowania na energię i przewidują maksymalne, całkowite roczne zapotrzebowanie w przeliczeniu na metr kwadratowy budynku. Uwzględniona jest tu energia niezbędna do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji budynku a także przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. Dotychczasowe wytyczne zakładały zużycie w budynkach
jednorodzinnych na poziomi 95 kWh na m2 rocznie. Od stycznia 2021 współczynnik ten może wynieść maksymalnie 70 kWh.

W nowo wybudowanym domu o powierzchni 100 m2 oznacza to redukcję zużycia energii o minimum 1 500 kWh rocznie, lub konieczność pozyskania energii z odnawialnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę, z jednej strony rosnące trudności z wykorzystanie kotłów na paliwa stałe, a z drugiej kosztów użytkowania kotła gazowego, nie dziwi, że coraz więcej inwestorów wybiera OZE.

Wykorzystanie fotowoltaiki ma duży potencjał zwłaszcza w nowo budowanych domach.

Niskie zapotrzebowanie na ciepło, dobrze zaizolowanych domów sprawia, że coraz więcej inwestorów sięga po ogrzewanie elektryczne w postaci pomp ciepła lub folii na podczerwień.

Prosta kalkulacja zakłada wytworzenie kW ciepła z 1 kW energii elektrycznej. W tej sposób działa ogrzewanie na podczerwień i grzałki oporowe. W przypadku użycia pompy ciepła lub klimatyzatora kanałowego, w zależności od warunków zewnętrznych współczynnik ten jest dużo korzystniejszy. Pompa ciepła z 1kW energii z gniazdka może wytworzyć od 2 do 3 kW ciepła. Zatem
inwestorzy którzy zdecydują się na tego typu ogrzewanie mogą zamontować mniej paneli fotowoltaicznych.

Niezależnie od sposobu ogrzewania elektrycznego, dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna pozwoli w 100% pokryć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, rekuperacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Tym samym fotowoltaika stwarza możliwość nie tylko ograniczenia rachunków za prąd ale i darmowego ogrzewania domu. Letnia nadprodukcja wytworzonej energii może zostać wykorzystana jesienią i zimą w ramach rozliczenia z zakładem energetycznym.

W takiej sytuacji fotowoltaika, połączona z korzystnym w Polsce systemem net meteringu okazuje się idealnym rozwiązaniem.

Posługując się przykładem domu 100 m2 można łatwo obliczyć, że w skali roku zapotrzebowanie wyniesie 7 MWh. Taką ilość energii wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna o mocy 7 kWp lecz biorąd pod uwagę 20% prowizję za przechowywanie energii w sieci energetycznej, instalacja powinna zostać powiększona do minimum 8,4 kWp. Takiej wielkości instalacja w Sunvival.pl
kosztuje około 38 000, dając jednocześnie 5 600 zł rocznie oszczędności na prądzie. Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej i innych dopłat pozwala obniżyć koszt instalacji nawet o kilkanaście tysięcy złotych przyspieszając zwrot z inwestycji z 7 lat do niespełna 5 lat.

W obliczeniu koniecznej wielkości instalacji pomaga kalkulator fotowoltaiczny umieszczony na stronie www.sunvival.pl. W kalkulatorze wystarczy wpisać kwotę rachunków za energię. System automatycznie dobiera wielkość, od razu uwzględniając system upustów. Kalkulator podaje również prognozowane oszczędności związane z montażem fotowoltaiki.

Profesjonalnie zamontowana fotowoltaika w której wykorzystano solidne podzespoły może bez problemu pracować przez kilkadziesiąt lat. Takie połączenie dobrze zaizolowanego domu, bezobsługowego źródła ciepła oraz źródła darmowej energii tworzy bardzo przyszłościowe trio.

Materiał Promocyjny