Materiał powstał we współpracy z PGE

Grupa PGE od lat konsekwentnie realizuje transformację energetyczną, która w największym skrócie oznacza odwrót od tradycyjnych nośników energii i zwrot w stronę czystych źródeł energii, w tym źródeł odnawialnych (OZE). Firma prowadzi w zielonych zmianach, będąc ich liderem w Polsce.

Jako jedna z pierwszych firm w Europie Środkowej i Wschodniej Grupa PGE podjęła wyzwanie osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jest to możliwe dzięki realizacji przyjętej strategii transformacji energetycznej i kolejnym inwestycjom w OZE, pozyskujące energię ze słońca, wiatru i wody.

– Zielona zmiana wpisana jest w realizację celów biznesowych Grupy PGE. Dzięki naszym inwestycjom mieszkańcy Polski już teraz korzystają z energii elektrycznej wyprodukowanej przez źródła przyjazne środowisku. Tylko w 2022 r. energia wyprodukowana przez odnawialne źródła Grupy PGE osiągnęła rekordowy poziom 1 931 GWh, czyli o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Jako lider zielonej transformacji energetycznej w Polsce jesteśmy w stanie pokryć energią z OZE roczne zapotrzebowanie dla 860 tys. gospodarstw domowych. To tyle, ile liczy województwo łódzkie – dodaje.

Łasice i świstaki opowiadają o zielonej energii

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej, Polacy zdają sobie sprawę z korzyści, jakie daje im zielona zmiana w energetyce. 66 proc. badanych popiera inwestycje zmierzające do rozwoju lądowych farm wiatrowych, a 77 proc. jest za budową morskich farm wiatrowych. Wyniki badań potwierdzają wysokie poparcie dla rozwoju zielonej energetyki w Polsce.

Dlatego PGE rusza właśnie z kampanią informacyjną dotyczącą działalności biznesowej Grupy w zakresie rozwijania potencjału OZE. Informuje ona o posiadanych przez PGE elektrowniach wiatrowych, wodnych oraz fotowoltaice.

Głównymi bohaterami najnowszej odsłony kampanii są zwierzęta – łasice i świstaki. Korzystając z humorystycznych monologów i dialogów – pod hasłem „Świstaki lubią wiatraki" – przedstawiają źródła zielonej energii, którymi dysponuje Grupa PGE. To kolejne mieszkające w Polsce zwierzęta, które opowiadają o działalności firmy. W poprzednich edycjach bohaterami były foki, mewy, jaszczurki i sowy.

Lider zielonej transformacji energetycznej

Grupa PGE jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Dysponuje 20 farmami wiatrowymi, 29 elektrowniami wodnymi, czterema magazynami energii elektrycznej (elektrownie szczytowo-pompowe) oraz 24 farmami fotowoltaicznymi. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 433,1 MW.

Strategicznym celem Grupy PGE jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Zgodnie z założeniami strategii firmy, Grupa PGE do 2040 roku wybuduje morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy co najmniej 6,5 GW.

Do 2030 roku Grupa PGE wybuduje także 3 GW w fotowoltaice oraz rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o co najmniej 1 GW, umacniając się na pozycji lidera w obszarze lądowej energetyki wiatrowej. PGE inwestuje także w program budowy magazynów energii. Plan Grupy PGE w tym obszarze to 800 MW do 2030 roku.

Szczegółowe informacje na temat zielonej zmiany PGE dostępne są na stronie: pgeprowadzimywzielonejzmianie.pl

Materiał powstał we współpracy z PGE