Materiał powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź

Wdrażanie rozwiązań z zakresu elektromobilności w Huta Miedzi Cedynia, która jest oddziałem KGHM, trwa od prawie dwóch lat. Głównym celem projektu jest dążenie do zwiększenia udziału zielonego transportu w procesie produkcji. Ważnym aspektem, jest również redukcja kosztów w firmie.

Po uruchomieniu nowych stacji ładowania w Hucie funkcjonują cztery stacje ładowania oraz mała instalacja fotowoltaiczna, która będzie pozyskiwać energię odnawialną na ich potrzeby. Stacja do ładowania akumulatorów wózków jest połączona z instalacją, która składa się z 66 paneli.

Dwa pierwsze elektryczne wózki widłowe i samochód „elektryk" pojawiły się w Hucie Miedzi Cedynia w 2020 roku. Rok później przeprowadzona została modernizacja i przebudowa parkingu na potrzeby uruchomienia stacji ładowania.

Wózki elektryczne o udźwigu 4,5 tony stosowane są do załadunku katod do pieca ASARCO. Huta w tym roku zakupi jeszcze trzy kolejne wózki elektryczne, które będą obsługiwać ekspedycję palet z walcówką i drutem miedzianym.

Warto przy okazji wskazać, że już pierwszy pełen rok użytkowania pojazdów z napędem elektrycznym pokazuje duże oszczędności w kosztach eksploatacji. Zużycie oleju napędowego w oddziale spadło o 22 proc. Zastosowanie wózków elektrycznych przyczyniło się do obniżenia kosztów eksploatacji o 73 proc. w porównaniu do wózków spalinowych. Natomiast eksploatacja elektrycznego auta osobowego spowodowała obniżenie kosztów o 79 proc. w porównaniu do samochodu osobowego z napędem spalinowym. Planowany zakup kolejnych pojazdów elektrycznych pozwoli na zmniejszenie zużycia oleju napędowego o następne ok. 60 proc. w ujęciu rok do roku. Huta Miedzi Cedynia to szczególny zakład, położony wśród lasów niedaleko miejscowości Orsk. Są tam wytwarzane walcówka i drut, wykorzystywane m.in. przy produkcji kabli elektroenergetycznych oraz stosowane w elektrycznej trakcji kolejowej.

Materiał powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź