– W KGHM realizujemy strategię 4E. A mamy jeszcze jedno ważne dla nas e, czyli empatię. Dbałość o lokalną społeczność czy środowisko od lat jest naturalną potrzebą, którą z powodzeniem realizujemy. Dlatego dla KGHM kwestie związane z ESG to nie kolejne wyzwanie, a doping by robić w tym obszarze jeszcze więcej. Właśnie przyjęliśmy ambitną Politykę Klimatyczną, która przełoży się na całe Zagłębie Miedziowe. To zobowiązanie wobec całej załogi i mieszkańców regionu – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Tematem przewodnim spotkania był rozwój regulacji ESG i wpływ na transformację społecznej odpowiedzialności biznesu. Ze względu na rosnącą rolę ESG (Environment-Ekologia, Social-Kapitał społeczny, Governance-Ład korporacyjny) CSR stał się mierzalną, ocenianą przez inwestorów, częścią biznesu.

– Planując strategie biznesowe warto tworzyć rozwiązania wspierające pracowników, w tym ułatwiające godzenie życia rodzinnego z zawodowym. Myślę, że warto rozważyć rozszerzenie regulacji ESG o polityki dotyczące rodzin. KGHM to przykład kompleksowego podejścia w biznesie, które realizuje również bardzo zróżnicowane działania na rzecz pracowników i ich najbliższych – mówiła Barbara Socha, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej. Wiceminister dodała, że znaczenie ESG, jako mierzalnej i ocenianej przez inwestorów, części biznesu rośnie.

Według panelistów, pandemia przyspieszyła transformację technologiczną, która przekłada się na transformację społeczną. Oznacza to zmiany na rynku pracy i nowe wyzwania: ryzyko wykluczenia cyfrowego, potrzeby rozwoju nowych kompetencji, konieczność zmian stylu życia w dobie wyzwań demograficznych. Ewolucję przyśpieszyła też pandemia. To właśnie pracowników najczęściej dotykają skutki zmian, jak podejście do pracy hybrydowej, zdalnego nauczania dzieci i młodzieży czy procesów restrukturyzacyjnych.

KGHM przedstawił podczas konferencji tegoroczną publikację dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu: „60 dobrych praktyk CSR na 60 lat KGHM”. Jest to opis działań oraz przykłady zaangażowania pracowników spółki w akcje wolontariackie i pomocowe dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Materiał KGHM