Według opracowanej w Ministerstwie Energii strategii gaz będzie ważnym elementem polskiego miksu energetycznego: będzie źródłem energii, a w systemie elektroenergetycznym bloki gazowe będą pełnić funkcję regulacyjną. Nie przewidujemy jednak przestawienia polskiej elektroenergetyki w większości na gaz. Fundamentem będzie węgiel, choć w mniejszym stopniu niż do tej pory. Oznacza to redukcję opartej na węglu produkcji energii elektrycznej z 80 proc. do 40–50 proc. w 2040 r.

""

The LNG Sakura liquefied natural gas tanker /Bloomberg

energia.rp.pl

Gaz będzie jednak wykorzystywany – zapadła m.in. decyzja o strategicznej rozbudowie elektrowni Dolna Odra. Powstaną tam dwa nowoczesne bloki gazowe, dwa razy po 700 MW. Będą służyły jako element bilansujący produkcję z farm wiatrowych, które też zostały w tej długoterminowej strategii ujęte. Trzeba mieć świadomość, że elektrownie gazowe są bardziej elastyczne niż inne: gdy wiatr przestaje wiać, łatwiej bilansować dzięki nim system energetyczny.

W planowanym miksie energetycznym OZE będą stanowić około 20 proc., głównie z wiatrowych farm na morzu oraz energetyki nuklearnej. Siłą rzeczy gaz pozostanie surowcem importowanym. Jego dostawy muszą być zdywersyfikowane co do kierunków, dostawców, producentów. Będziemy go używali, zwłaszcza że jest to surowiec mniej emisyjny, gdy weźmie się pod uwagę emisję dwutlenku węgla na jednostkę wyprodukowanej energii. A zatem jest z tego punktu widzenia znacznie bardziej korzystny.

Korzystanie z gazu wymaga sprawnej infrastruktury przesyłowej. To odpowiedzialność operatora systemu, którym w Polsce jest Gaz-System. Nie jest to dziś łatwe: część naszych gazociągów była budowana dawno temu i wymagają one modernizacji, czasem wymiany, często dużej uwagi przy eksploatacji. Do tego rozbudowujemy system: oddanie ostatnio do użytku odcinka gazociągu Lwówek–Odolanów to finał tworzenia pierwszego funkcjonalnego odcinka na rasie Północ–Południe. W tym przypadku doskonale widać polskie uwarunkowania: to gazociąg, który czasem przebiega znaną już i wykorzystywaną trasą, ale nierzadko i w nowym terenie.

""

energia.rp.pl

Takich nowych gazociągów będziemy mieli znacznie więcej. Gaz-System pracuje według dziesięcioletnich planów rozwoju. W realizowanym właśnie planie 2000 km planowanych gazociągów to zupełnie nowa infrastruktura. Kolejne 1000 km, jakie znajdzie się w następnym planie rozwoju, również będzie inwestycjami realizowanymi od podstaw. Mamy w tej chwili takie rejony kraju, jak północno-wschodnia Polska, gdzie gaz nie dociera w sposób funkcjonalny. Czas to zmienić.

Gdy Gaz-System zrealizuje obecny plan rozwoju, będziemy mogli powiedzieć, że jeżeli chodzi o system przesyłowy, zasadnicze zręby będą gotowe. Będziemy go, oczywiście, wciąż poprawiali i rozbudowywali – ale ponieważ czas eksploatacji nowoczesnych gazociągów jest długi, czasem nawet dłuższy niż 30 lat, można powiedzieć, że to, co dzisiaj budujemy, będzie służyć następnemu pokoleniu.

Rola Gaz-Systemu w tym planowanym systemie niewiele się zmieni: firma pozostanie operatorem systemu przesyłu gazu. Dziś łączy ona dwie funkcje: po pierwsze, jest operatorem systemu przesyłowego z wszystkimi tego konsekwencjami – odpowiada za bieżącą eksploatację, ale i przeprowadza aukcje, które na płaszczyźnie handlowej udostępniają system przesyłowy. Po drugie jednak, jest też inwestorem i właścicielem sieci przesyłowej, odpowiedzialnym za rozbudowę i modernizację. Gdy po kolejnej dekadzie inwestycje w system zaczną być powoli ograniczane, Gaz-Systemowi pozostanie bardzo ważna – kluczowa dla bezpieczeństwa Polski – funkcja operatorska.