Materiał Partnera: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o

Targi EXPO-GAS to nie tylko możliwość zapoznania się z nowinkami technologicznymi w gazownictwie, ale to także platforma wymiany wiedzy i doświadczeń. Podczas wydarzenia organizowanego przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa omawiano m.in. kwestie związane z zazielenieniem gazu i wtłaczaniem biometanu do sieci dystrybucyjnej PSG.

Uważamy, że biogazownie zazielenią naszą gospodarkę. Na pewno nie nastąpi to szybko. Będzie to długotrwały proces, który z pewnością przyspieszy wejście w życie nowelizacji ustawy o OZE wspierającej m.in. rozwój biometanu i klastrów energii. Potencjał tego sektora w Polsce szacuje się na około 4-5 mld m3 rocznie – powiedział Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Mat. Partnera

Mat. Partnera

Obecnie do PSG wpłynęło 141 wniosków o przyłączenie podmiotów chcących produkować biogaz lub biometan. Łączny wolumen wytwarzanego przez nich biogazu/biometanu wynosi około 460 mln m3 rocznie. Stanowi to niewielki procent potencjału rynku, ale należy mieć na uwadze, że zainteresowanie podmiotów przyłączeniem swoich biogazowni do sieci gazowej systematycznie rośnie.

Wykorzystanie oczyszczonego biogazu w długoletniej perspektywie w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i umożliwi spełnienie celów unijnych w zakresie dekarbonizacji. Jednak abyśmy mogli przyłączyć wszystkie zainteresowane biogazownie, PSG będzie potrzebowało na inwestycje związane z chłonnością sieci ok 500 mln zł – dodał prezes PSG.

Mat. Partnera

Mat. Partnera

Materiał Partnera: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o